Print deze pagina

Afbeelding 2

Onder gewone omstandigheden helpt het Min-systeem E. coli cellen om zich op de juiste plaats te delen. De Min eiwitten houden deling tegen op de plek waar zij zich bevinden. Als de cellen sliertvormig worden als gevolg van stress, wordt het Min-systeem de liniaal waarlangs deelringen zich organiseren. Zodra de stress weer voorbij is, komt het delen weer op gang.

Confidental Infomation