Print deze pagina

NWO-I Webinar Wetenschappelijke Integriteit

  • 17 mei 2021 13.30 - 15.00 uur
  • Online
  • Wat doe jij als je te maken krijgt met een schending van wetenschappelijke integriteit?
  • Hoe maak je in jouw onderzoek de juiste keuzes in ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling, peer review en communicatie?
  • Voor welke dilemma's kom je te staan?

NWO en NWO-I vinden het essentieel dat wetenschappelijk onderzoek eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk wordt uitgevoerd tijdens alle fases van het onderzoek.

Niet-integer onderzoek kan immers leiden tot schade en het vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen wetenschappers onderling aantasten. NWO en NWO-I waken daarom over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek en van het wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers bij NWO-instituten uitvoeren. NWO onderschrijft nadrukkelijk de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018.

Wetenschappelijke integriteit krijgt de komende tijd bij NWO-I uitgebreid aandacht. Om te beginnen in een interactief Webinar, waarin prof. dr. Ralph Wijers (Anton Pannekoek Institute of Astronomy bij UvA) toelicht wat wetenschappelijke integriteit is, hoe je er als NWO-I onderzoeker of als medewerker in de ondersteuning, mee te maken kunt krijgen en op welke manier NWO-I de gedragscode naleeft.

Wijers verzorgde al eerder een lezing over dit onderwerp bij ASTRON. Het Webinar (voertaal Engels) is bedoeld voor alle wetenschappers en onderzoekers van de NWO-I-instituten, maar ook andere collega's zijn van harte welkom. Wetenschappelijke integriteit gaat iedereen aan. We werken uiteindelijk allemaal voor de wetenschap!

Zoomlink
Log in via deze Zoomcode

Meer informatie
Wil je meer weten over wetenschappelijke integriteit en/of de gedragscode? Kijk dan op de webpagina over wetenschappelijke integriteit

Tot ziens op maandag 17 mei, van 13.30 tot 15.00 uur!

Afbeeldingen

  • Wetenschappelijke Integriteit
    Wetenschappelijke integriteit (1.66 MB)
Confidental Infomation