Print deze pagina

Expert meeting: Hightech Innovatie in de Gezondheidszorg

  • 23 februari 2017
  • Maxima Medisch Centrum Atelier Incubator (HIC), Veldhoven

"MMC clinici in gesprek met hightechbedrijven en wetenschappers"

De HTSM roadmap Advanced Instrumentation organiseert in samenwerking met High Tech NL en het Maxima Medisch Centrum Veldhoven op 23 februari een expert meeting, waarbij wetenschappers en bedrijven die actief zijn in medische technologie aan tafel kunnen gaan zitten met clinici van het Maxima Medisch Centrum om samen nieuwe product-, business- en onderzoeksinitiatieven te ontwikkelen. We willen u dan ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen zijn signaalanalyse van perinatale monitoring, (pijn)signaalmeting bij prematuren, telemonitoring tijdens hartrevalidatie, data management van meetdata, patiënten monitoring in eigen omgeving, personilized medicine en e-health zorg op afstand. Dit zijn slechts voorbeelden van onderwerpen en geenszins leidend in de gesprekken tijdens de expertmeeting.

Deelname aan deze expertmeeting is voorbehouden aan wetenschappers en hightechbedrijven die reeds actief zijn in de medische technologie. Wegens het inhoudelijke en wetenschappelijke karakter van deze sessie, behoudt de organisatie zich het recht voor om keuzes te maken bij overschrijving van het maximum aantal deelnemers.

Locatie
Maxima Medisch Centrum Atelier Incubator (HIC), Veldhoven
Het gebouw van de MMC Incubator staat rechts van de MMC hoofdingang en kenmerkt zich met de woorden 'MMC Innoveert', groot op de gevel. De ingang bevind zich aan de kopse kant aan de rechterkant van het gebouw.

Programma

17.30 - 18.00u | Ontvangst met hapje en drankje

18.00 - 20.30u | Expertmeeting met presentaties en brainstormsessies

20.30 - 21.00u | Afsluiting en borrel

 

Registreren
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de Holland High Tech MIT-regeling Netwerkactiviteiten. Deelname is kosteloos. Wilt u participeren in de expertmeeting of meer informatie? Kijk dan op de registratiepagina. Indien u zich per email al heeft aangemeld, dan wordt u vriendelijk verzocht de registratie via de website volledig te maken.

 

De HTSM roadmap Advanced Instrumentation richt zich erop om het proces te organiseren waarin onze industriële achterban nieuwe samenwerkingen kunnen opzetten met Nederlandse wetenschappers om nieuwe producten, onderzoeksvoorstellen en businessideeën te ontwikkelen en uit te werken. Daarbij is het zaak de verschillende partners een platform te bieden om elkaar te leren kennen en op die manier support te geven bij het verbreden van hun netwerk.

 

http://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/roadmaps/advanced-instrumentation

advancedinstrumentation@hollandhightech.nl

Aan/Afmelden voor de maandelijkse Advanced Instrumentation nieuwsbrief

 

Confidental Infomation