Print deze pagina

Connect@NSCR

  • 11 juni 2020
  • NSCR, Amsterdam

Medio juni 2020 vindt een Connect-bijeenkomst plaats op NWO-instituut NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) in Amsterdam. De oorspronkelijke datum van deze bijeenkomst was 16 april. Er wordt gemikt op 11 juni. De definitieve datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Over NSCR
Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. Het onderzoek is inhoudelijk vernieuwend, methodologisch state-of-the-art en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie. Het onderzoeksprogramma heeft vier centrale vragen als uitgangspunt: Wie pleegt welke criminaliteit en waarom? Waar, wanneer en hoe wordt criminaliteit gepleegd? Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers en samenleving? En hoe wordt op criminaliteit gereageerd en wat zijn de effecten daarvan? Het NSCR beweegt zich op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Ze richten zucg op traditionele en nieuwe vormen van criminaliteit, waarbij bestaande theorieën op de proef gesteld worden en nieuwe onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Meer informatie over NSCR vind je op deze NWO-I-website, of kijk op de website van NSCR.

Programma en registratie
Meer informatie over het programma en registratie volgt.

Over Connect
Tijdens Connect-bijeenkomsten leren we elkaar binnen NWO beter kennen. Ongeveer één keer per maand worden zulke interne bijeenkomsten bij NWO Utrecht, NWO Den Haag of een NWO-instituut georganiseerd rond talrijke onderwerpen of bij bepaalde organisatieonderdelen. Op intranet Joost vind je de kalender (kun je niet op Joost omdat je bij een universitaire werkgroep (BUW) werkt, stuur dan een mail naar info-nwoi@nwo.nl om de kalender op te vragen). Zo willen we inspireren en verbinden. Alle Connect-bijeenkomsten worden georganiseerd door en voor alle medewerkers van NWO, dus inclusief NWO-I met bureau NWO-I, de universitaire werkgroepen (BUW) en de instituten. Driemaal per jaar bezoeken we een NWO-instituut. We bezochten er al vijf: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI en NIOZ.

 

Afbeeldingen