Print deze pagina

Aan de slag met inclusief en divers personeelsbeleid bij NWO-I

Implementatieplan voor een organisatie waarin iedereen zich thuis, veilig en gerespecteerd voelt

De afgelopen jaren werkte NWO-I aan beleid voor diversiteit en inclusie (D&I).
Op 5 oktober 2022 gaf het Stichtingsbestuur van NWO-I – met veel complimenten voor de makers – akkoord op het implementatieplan om dit personeelsbeleid uit te voeren.
De eerste stap uit het plan, met een looptijd tot 2027, is inmiddels gezet: NWO-I is bezig om een parttime D&I projectleider aan te nemen die zowel NWO-I breed als op instituutsniveau een Jaarplan Diversiteit met actiepunten op gaat stellen. Met dit plan als basis kunnen de instituten hun eigen activiteiten ontwikkelen.

Waarom is D&I belangrijk?

NWO-I streeft naar excellente wetenschap, die floreert en maximale impact heeft op onze maatschappij. Onderdeel daarvan is het stimuleren van een inclusieve wetenschapscultuur met oog voor diversiteit in de breedste zin. Dat wil zeggen: diversiteit in culturele, etnische en/of religieuze achtergrond, in gender, seksuele oriëntatie, arbeidsvermogen/gezondheid en leeftijd. Diversiteit leidt tot inspiratie, creativiteit en innovatie.
NWO-I onderschrijft de meerwaarde van de gezamenlijke inspanning van mensen met verschillende expertise en een diversiteit aan achtergronden en invalshoeken. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens van haar medewerkers en zoekt bij het aannemen en werven van nieuwe medewerkers actief naar vergroting van haar diversiteit.
Michael Wise, directeur van NWO-instituut SRON, heeft in het directeurenoverleg van NWO-I het thema D&I in portefeuille. Hij noemt het plan een belangrijke stap vooruit.
Wise: "Diverse, inclusieve teams zorgen voor snellere, creatievere oplossingen, maar het zijn ook de leukste plekken om te werken. Het plan is een duidelijk signaal van NWO-I dat we ons inzetten voor een divers, inclusief en ondersteunend werkklimaat bij onze instituten. Het gaat ook verder dan alleen filosofie en goede bedoelingen. Met dit concrete basisbeleid brengen we op dit thema gelijkheid in onze NWO-instituten en gemeenschappen tot stand".

Samen

Het implementatieplan omschrijft dat NWO-I zich tot 2027 vooral richt op diversiteit op het gebied van gender, LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel en andere vormen), culturele en of religieuze achtergrond en gezondheid/arbeidsvermogen. De ontwikkeling van een organisatie breed GEP (Gender Equality Plan) en leiderschapsprogramma voor vrouwen maken deel uit van het thema gender. NWO-I neemt zich voor om voor LHBTI+ een klankbordgroep op te richten en verlof mogelijk te maken voor collega’s die in transitie gaan. Meer kansen en mogelijkheden voor talenten met een migratieachtergrond moeten zorgen voor grotere culturele en religieuze diversiteit.
NWO-I streeft naar een beter leer- en werkklimaat voor mensen met een lichamelijke, zoals visuele of auditieve, beperking. Leeftijd en levensfase zijn verweven in de genoemde thema's. Naast deze specifieke plannen binnen thema's moeten acties voor communicatie en gedrag bijdragen aan meer bewustwording bij medewerkers van (voor)oordelen en taalgebruik. Alles is erop gericht om collega's samen te laten zorgen voor een inclusievere cultuur.

Angeniet Gillissen, tot 1 november instituutsmanager bij NSCR en sinds 2020 coördinator D&I, zegt dat mensen zich niet altijd bewust zijn van het feit dat ze discrimineren of andere mensen kwetsen. Gillissen: "Ze hebben in dat geval geen kwade bedoelingen, maar schrikken zich rot als je vraagt hoe vaak het gebeurt dat bij het vergeven van interessante taken het eerst de witte 40+ man in beeld komt. Of hoe ze reageren op mensen met een accent. Hebben ze vooroordelen over homoseksuele mannen of vrouwen? Houden ze bij een uitje rekening met iedereen?”

Een integraal plan

Jacqueline Mout is programmacoördinator bij bureau NWO-I en dossierhouder D&I. Samen met Gillissen legde zij zich toe op het schrijven van het implementatieplan. Beiden benadrukken dat ze het niet zonder de enorm betrokken werkgroep hadden kunnen doen.
De D&I-werkgroep, met collega's van verschillende instituten en het bureau, bekeek waar de NWO-I praktijk inclusiever en meer divers zou kunnen. Mout is blij met het implementatieplan, omdat het verder gaat dan streefcijfers en afvinklijstjes en zich richt op hoe een inclusieve cultuur tot stand kan komen. Mout: "Het is een integraal plan dat nadrukkelijk focust op gedragsverandering. Het zet je aan het denken".
Gillissen stelt dat de NWO-I organisatie er klaar voor is: "Het onderwerp leeft en ik constateer dat iedereen staat te popelen om met het thema aan de slag te gaan. Er is momentum om D&I met zijn allen breder te trekken". Op de vacature voor projectleider D&I reageerde een aantal heel goede kandidaten. Dat is een goed teken, vindt Gillissen. "Kennelijk zien externe professionals in dit werkgebied ook dat NWO-I serieus vooruit wil met D&I."
Mout zegt dat D&I haar aan het hart gaat, maar dat het onderwerp een trekker verdient die er tijd voor krijgt.
Gillissen vertrekt bij haar NWO-instituut NSCR. Haar loopbaan krijgt een vervolg bij de Veiligheidsregio Hollands Midden, waar ze verantwoordelijk wordt voor P&O en Communicatie. Ook in de nieuwe organisatie zal D&I een van haar aandachtsgebieden zijn.    

Meer informatie

Op de NWO-I website vind je meer informatie over diversiteit en inclusie bij NWO-I.
En wil je meer weten over het implementatieplan 2022-2027 of wil je het plan per mail ontvangen? Neem dan contact op met Melissa Vianen 

Tekst: Anita van Stel

Nieuwsbrief Inside NWO-I, november/december 2022
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation