Print deze pagina

COR denkt mee over uitvoeringsregelingen, financieel systeem en governance

De afgelopen maand heeft de Centrale Ondernemingsraad van NWO de Uitvoeringsregelingen vastgesteld en een reactie ontvangen op het advies van de COR NWO over het Nieuw Financieel Systeem van NWO-I. Ook kijkt de COR NWO actief mee met de wijziging van de governance bij NWO-I, die steeds meer vorm krijgt.

Uitvoeringsregelingen

Zoals we in de Inside NWO-I van januari vermeldden, waren er nog twee uitvoeringsregelingen waarover geen overeenstemming was bereikt. Tijdens de laatste vergadering van de COR NWO is er stevig gediscussieerd en zijn de bestuurder en de COR NWO uiteindelijk tot consensus gekomen. De set regelingen die er nu liggen zijn gericht op duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt vanaf 1 juli 2020 woonwerk-verkeer met het openbaar vervoer volledig vergoed en is er een mogelijkheid voor zelfstudie toegevoegd aan UVR 4. De COR NWO vindt dit een goede stap naar een duurzame organisatie.

Nieuw Financieel Systeem NWO-I

De COR NWO heeft de bestuurder geadviseerd over het Nieuw Financieel Systeem (NFS) bij de NWO-instituten. Mondeling is ons toegezegd dat de adviezen worden opgevolgd. Zo wordt op ons advies een Deep Impact Analyse (DPIA) uitgevoerd om zo goed in kaart te brengen of en waar de privacy risico’s zitten. De COR NWO wacht nog op een schriftelijke reactie, maar is verheugd dat de adviezen goed worden opgepakt. 

Governance NWO-I

De wijziging van de governance bij NWO-I begint steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels staan de vacatures voor directeur NWO-I en directeur bedrijfsvoering NWO-I open. De COR NWO neemt via een afgevaardigde als toehoorder zitting in de beoordelingsadviescommissie (BAC) voor de functie van directeur NWO-I en krijgt later ook een adviesaanvraag over de invulling van deze functie. Daarnaast heeft de COR NWO een adviesaanvraag ontvangen over de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I. De COR NWO blijft zeer oplettend omtrent alle wijzigingen die de nieuwe governance van NWO-I met zich mee brengt en blijft gevraagd en ongevraagd de bestuurder adviseren.

Wil je meer weten over deze of andere onderwerpen, kijk dan eens op de COR NWO-pagina op de NWO-I-website of neem contact op met Sanne Prins, ambtelijk secretaris van de COR via COR@nwo-i.nl. Ook kun je je bij Sanne Prins aanmelden om eens een COR-vergadering bij te wonen.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, maart 2019

Confidental Infomation