Print deze pagina

Dank aan vertrekkend directeuren Henk Brinkhuis en Peter van der Laan

In november namen twee instituutsdirecteuren afscheid van de Stichting NWO-I: Peter van der Laan verliet het NWO-instituut NSCR en Henk Brinkhuis sloot zijn tweede en laatste directeurstermijn af bij het koninklijke NWO-instituut NIOZ.

Prof. dr. Peter van der Laan werd in 2019 benoemd tot interim-directeur van het NSCR. “In deze rol begeleidde hij een ware transformatie van het instituut waarbij het allereerst van tien clusters focusseerde naar vier onderzoeksgroepen”, vertelt Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO-I. ”Daar kwam in 2020 weer een vijfde groep bij dankzij een meerjarig partnerschap van het instituut met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie.” Van der Laan kenmerkte zich aldus medewerkers door zijn grote betrokkenheid én zichtbaarheid op de werkvloer, zelfs in de coronaperiode. “Heel bijzonder bovendien als je nagaat dat het NSCR de afgelopen twee jaar bijna in het aantal medewerkers is verdubbeld”, aldus Levi. “We gaan Peters rustige en tegelijkertijd energieke en overtuigende manier van leidinggeven aan het NSCR zeker missen, maar we zijn ook heel blij met prof. dr. Beate Völker een fantastische opvolger te hebben gevonden.”

Ook prof. dr. Henk Brinkhuis zag zich tijdens zijn directeursdecennium uitgedaagd door een reorganisatie. “Brinkhuis heeft het NIOZ volledig aan de nieuwe tijden aangepast en de roem van het instituut in de afgelopen jaren verder uitgebouwd. Hij wist intussen samen met veel anderen jarenlang aan plannen te werken om de nationale vloot te vernieuwen. Met de multidisciplinaire NICO-expeditie in 2018 haalde het instituut de internationale media en onderstreepte het hoe belangrijk oceanografisch onderzoek is voor de oplossing van grote, internationale vraagstukken. Drie gloednieuwe nationale onderzoeksschepen liggen mede dankzij Brinkhuis nu klaar op de tekentafel”, beklemtoont Levi. Het instituut ging de afgelopen periode nieuwe samenwerkingsverbanden aan met onder andere de Universiteit Utrecht en lanceerde een hernieuwd strategisch plan onder de veelzeggende titel Our ocean, our coast, our future. “Ook voor Henk is het mogelijk geweest een geweldige opvolger te vinden in de persoon van prof. dr. Han Dolman die uitstekend aansluit bij het huidige NIOZ-programma.”

“Ik wens beide directeuren het allerbeste in hun eigen toekomst en bedank ze voor hun enorme inzet ten bate van onze wetenschap”, besluit Levi.


Nieuwsbrief Inside NWO-I, november 2021

Confidental Infomation