Print deze pagina

Diversiteit & Inclusie bij NWO-I: een update

DIFFER, ASTRON en NIOZ over hun over hun lokale D&I-initiatieven

Begin 2023 startte de uitrol van het NWO-I Implementatieplan Diversiteit & Inclusie (D&I) voor het personeelsbeleid. Projectleider Judith Kreukels ging voortvarend aan de slag. Sindsdien is er onder meer een lezing over neurodiversiteit en een netwerkevent rond Internationale Vrouwendag georganiseerd. Collega’s van HR en communicatie volgden trainingen én de Employee Resource Group (ERG) LHBTIQA+ is verder doorontwikkeld. Daarnaast is elk instituut bezig met D&I via de lokale D&I-teams. Judith en collega’s David van Walderveen (DIFFER), Harrianne ter Meer (ASTRON), Harm Buijst (ASTRON) en Tara Mahendrarajah (NIOZ) praten ons bij over hoe het er nu voorstaat met D&I bij NWO-I.

Lokale D&I-teams

Op het moment dat we Judith spreken is ze ruim een jaar aan de slag als D&I-projectleider, vanuit bureau NWO-I in Utrecht. Daar is ze niet altijd te vinden; met regelmaat bezoekt ze de D&I-teams bij de instituten door heel Nederland. Judith: "Ieder instituut heeft een eigen team dat zich bezig houdt met dit thema, maar allemaal op een eigen manier en in een andere samenstelling. Zelfs de naam van ieder D&I-team verschilt per instituut. Wat belangrijk is, dat we allemaal hetzelfde doel nastreven: een diverse en inclusieve organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. Ik hoop ook dat ik dit najaar een trainingsdag kan organiseren met alle D&I-teams gezamenlijk."

Diversiteit bij DIFFER

Bij DIFFER spreken we David van Walderveen, teamleider strategische ondersteuning én lid van het D&I-team op het instituut in Eindhoven. Hij vertelt dat DIFFER een actief D&I-team heeft met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie: een MT-lid, een oio, een groepsleider en een technicus. "We zijn er serieus mee bezig", licht David toe. "Bij DIFFER hebben we namelijk een gebrek aan vrouwen in de techniek en wetenschap. En ook ons MT bestaat bijvoorbeeld uit alleen mannen. Wij zijn daarom bezig met het zichtbaarder maken van onze vacatures voor vrouwen en willen ze actief werven. Maar het sollicitatieproces blijft gelijkwaardig en alléén bij gelijke geschiktheid zal een vrouw de voorkeur hebben."

Ook op de werkvloer speelt D&I een rol, vertelt David lachend. "Maandelijks hebben wij een DIFFER-café, een gezellige borrel met collega's onderling. De laatste heb ik samen met een paar collega's georganiseerd met als thema 'Drag Bingo Extravanganza'. Er kwamen mannen in jurken en vrouwen men snorren op. Ik ben erg blij dat zoiets kan bij ons."

Wij vinden het belangrijk om diversiteit en inclusie in alles wat we doen mee te nemen en om een omgeving te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dus we doen mee aan alle D&I-activiteiten die vanuit NWO-I georganiseerd worden, maar vinden continuïteit ook belangrijk. Zo hangt de regenboogvlag bij ons elke dag uit, in plaats van maar een twee keer per jaar op Diversity Day en Coming Out Day."

D&I als thema kan niet volledig in beton gegoten worden, wat David betreft. "Het effect van individuele maatregelen kun je vaak niet goed meten", benadrukt hij. "Maar bij DIFFER is de intentie goed en daar gaat het om."

 

Diversiteit bij ASTRON

Ook bij instituut ASTRON, in Dwingeloo en Westerbork, hebben ze de ambitie om een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Daarvoor is, onder sterke aanmoediging van ASTRON-directeur Jessica Dempsey, en met input van een diverse groep medewerkers, een D&I-plan geschreven. Dat wordt nu verder uitgewerkt. Daarnaast is Harm Buist als Vitality Officer aangesteld. ASTRON’s manager P&O Harrianne ter Meer vertelt over de aanstelling van Harm: “De basis voor een diverse en inclusieve organisatie is een gezonde organisatie met vitale medewerkers.” Harm: “Mijn missie is dat alle medewerkers bij ASTRON meer werkgeluk en gezondheid ervaren en dat zij tijdens het werk het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Harrianne: “Bij het streven naar meer diversiteit en inclusie, richten wij ons nu eerst op gender-inclusief selecteren. We spannen ons extra in om vrouwen te werven. Voor wat betreft onze technische-, ICT- en wetenschappelijke functies: we geloven niet dat deze vrouwen er niet zijn, wel dat we meer moeite moeten doen om ze te vinden. We werken nu met een recruitmentgids, waarin alle stappen zijn vastgelegd om zo objectief mogelijk te werven en te selecteren. Zo hebben we met onze afdeling communicatie een voorbeeldvacaturetekst ontwikkeld die zowel vrouwen als mannen aanspreekt. Daarnaast proberen we zo objectief mogelijk te selecteren. Dit doen we bijvoorbeeld door alle kandidaten dezelfde, vooraf bedachte vragen te stellen over de functie-eisen in de vacaturetekst. Alle leden van de selectiecommissie beoordelen eerst zelf iedere kandidaat na het gesprek, volgens een tevoren vastgestelde scorelijst. In de voltallige selectiecommissie worden dan de scores van de kandidaten vergeleken en de kandidaten met de beste scores geselecteerd voor het vervolg. Onze P&O-adviseurs volgden daarvoor de training inclusief werven en selecteren.”

 

Diversity at NIOZ

Als enige NWO-instituut kent het NIOZ-instituut maar liefst twee verschillende groepen die zich met diversiteit bezighouden. Een formeler D&I-team met vertegenwoordigers vanuit alle afdelingen, dat zich toelegt op NIOZ-beleid voor diversiteit en inclusie en dit afstemt op het beleid van NWO-I. Daarnaast is er een zelf-opgezet/bottom-up IDEA-team gericht op Inclusie, Diversiteit, Gelijkheid en Toegankelijkheid (Engelse afkorting IDEA).

Postdoc Tara Mahendrarajah is lid van deze NIOZ IDEA-groep en vertelt ons erover: “Onze groep begon in 2020 als een ‘grassroots-groep’ met NIOZ postdocs en promovendi. Vlak na de dood van George Floyd (een zwarte Amerikaanse man die in 2020 in Amerika door een witte politieagent werd vermoord, redactie) volgde een kleine deel van de groep een reeks online seminars getiteld URGE (Unlearning Racism in Geoscience). Met meer inzicht in de noodzaak van DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie) discussies in de academische wereld en op NIOZ, zijn we als onderdeel van de recent opgerichte IDEA-groep begonnen met het aanbieden van onze eigen seminars en lezingen. I
DEA organiseert ook een maandelijks koffie-uurtje, een informele gelegenheid om DEI-onderwerpen te bespreken, en fungeert als een veilige plek waar collega’s hun zorgen kunnen uiten. Daarnaast organiseert IDEA formelere educatieve seminars met gastsprekers. Recente onderwerpen zijn, onder andere, ‘Kennismaking met vertrouwenspersonen en de ARBO-functionarissen van ons instituut’. Sprekers gaan ook het gesprek aan over de dekolonisatie van de wetenschap, waaronder inzicht in de manier waarop imperialisme en kolonialisme onderdeel uitmaken van het verleden en heden van de geowetenschappen en oceanografie. Hieronder vallen ook best practices zodat lokale gemeenschappen en kennissystemen deel gaan uitmaken van huidige onderzoeksinitiatieven. En hoe je gemeenschappen en onderzoekers uit het Mondiale Zuiden kunt betrekken bij de productie en het delen van onderzoek. Ook ontvingen we recent een gastspreker die ons vertelde over de dekolonisatie van de wetenschap door bij het uitvoeren van wetenschappelijk veldwerk in een niet-westers land rekening te houden met oorspronkelijke bevolkingsgroepen en de lokale gemeenschap.”

Tara vertelt met veel passie over de groep, die nu zo’n 45 leden telt. Het IDEA-team werkt samen met de D&I-groep. “Beide groepen hebben onderling contact en blijven voortgang boeken terwijl collega’s, afhankelijk van de ontwikkeling van hun carrière, komen en gaan. We promoten samen NWO-I-brede evenementen zoals Diversiteitsdag, en we zijn blij dat de NIOZ Academy trainingen aanbiedt over onderwerpen die voor beide groepen interessant zijn. We zijn ook trots op het feit dat onze stem gehoord wordt in de online NIOZ personeelsuitgave ‘VOICES’ op ons intranet. Hiervoor schrijven we regelmatig artikelen en delen ideeën over ‘Hoe NIOZ inclusiever kan zijn’ en ‘Tips voor gemarginaliseerd groepen om veldwerk veilig uit te voeren’. En we richten ons graag op senior onderzoekers die veldwerkexcursies organiseren en nadenken over afwegingen, die belangrijk zijn voor bepaalde groepen in verschillende landen en op diverse locaties, zoals collega’s uit de LHBTIQA+ gemeenschap”, zegt ze.


ERG-Vrouwen+ en ERG-Neurodiversiteit

Naast de lokale D&I-teams bij de instituten en bureau NWO-I bestaan er ook ERGs in de organisatie: Employee Resource Groups. Dit zijn vrijwillige, door werknemers geleide groepen, die in overleg met de organisaties waar zij werken een diverse, inclusieve werkomgeving nastreven. In de Inside NWO-I van vorige maand (april) verscheen een artikel over de lancering van de ERG LHBTIQA+ en het event kick-off event dat op 22 mei aanstaande plaatsvindt.

Judith vertelt dat de ERG-Vrouwen+ nu ook in ontwikkeling is. “We hebben afgelopen februari en september al twee (netwerk) events gehad voor de vrouwen van NWO en NWO-I. Via de ERG kunnen vrouwen en non-binaire personen steun bij elkaar vinden in de vorm van mentorschap. Maar ook kan binnen de groep gepraat worden over het veranderen van de stijl van leidinggeven. Er is behoefte aan meer empathisch leiderschap én het bespreekbaar maken van  thema’s als: de balans werk-privé, het probleem van het structureel overwerken en hoe collega’s moeten omgaan met familieplanning (de keuze om en wanneer kinderen te krijgen in relatie tot carrièreplanning, red.).”

“Er wordt erkend dat dit niet uitsluitend thema's zijn waar vrouwen en non-binaire personen tegenaan lopen. Sommige events zijn daarom open voor iedereen, andere zullen openstaan voor alleen vrouwen en non-binaire personen om zo een veilige omgeving te bieden om gevoelige thema's bespreekbaar te maken. Binnenkort gaat er ook een oproep uit voor het NWO/NWO-I breed coördineren van deze ERG-Vrouwen+!”, aldus Judith.

Ondertussen wordt gewerkt aan het oprichten van een ERG-Neurodiversiteit. In oktober 2023 – tijdens Diversity Day - organiseerde NWO/NWO-I hierover een lezing. Neurodiversiteit gaat over onze hersenen en wijst erop dat deze verschillen van persoon tot persoon. Neurodivergentie is een parapluterm die allerlei vormen van anders gestructureerde hersenen omvat. Je kunt hierbij denken aan vormen binnen het spectrum van autisme, ADHD en dyslexie, maar er valt veel meer onder. Daarbij is het belangrijk te herkennen dat binnen deze vormen ook grote verschillen voorkomen. Judith: “De organisatie wil de verschillen tussen mensen erkennen, inspelen op ieders capaciteiten en behoeften.” Op 29 mei vindt er een eerste lunchvergadering van de ERG Neurodiversiteit plaats. Wil je je aansluiten bij de ERG Neurodiversiteit? Stuur dan een mailtje naar Judith.

D&I-Taskforce

Boven de lokale D&I-teams en ERGs bestaat er ook nog de D&I-Task Force. Deze werkgroep op managementniveau zet NWO-I breed het diversiteitsbeleid uit. De groep bestaat, naast Judith, uit de volgende leden: instituutsdirecteuren Jessica Dempsey (ASTRON) en Michael Wise (SRON), instituutsmanagers Martin van Breukelen (DIFFER) en Femke Tabak (NSCR), Henk Tamsma (hoofd P&O NWO-I), Kim Damen (teamleider Communicatie NWO-I), Léon Ouwerkerk (HR manager CWI/LHBTIQA+ coördinator), Iris Koopmans (bestuurssecretaris NWO-I/WISE coördinator), Patricia Vogel (plv. voorzitter ORB NWO-I ) en Lisa Kohl (onderzoeker en oprichter vrouwengroep CWI). Judith: “Met regelmaat komt de taskforce bij elkaar om het beleid verder uit te stippelen. Op dit moment is de groep betrokken bij een aantal workshops voor het herzien van het D&I implementatieplan en het vaststellen van doelen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er ook over gelijkwaardigheid wordt gesproken wanneer we het hebben over D&I. Ook de D&I teams zullen op een later moment worden betrokken bij deze herzieningen.”

Trainingen over diversiteit

Besluitend vertelt Judith enthousiast over trainingen die zowel door P&O als communicatieadviseurs werden gevolgd. “De P&O-adviseurs van de instituten en bureau volgden een intensief trainingstraject van acht maanden op het gebied van inclusief werven en selecteren. Op verschillende momenten kwam de groep bij elkaar om te trainen en op andere momenten was er tijd voor intervisie. Medio april kwamen alle communicatieadviseurs van NWO-I bij elkaar voor de 1-daagse training Inclusief Schrijven. Ik haakte daarbij aan en we hebben veel geleerd over inclusief taal- en beeldgebruik. Hoe verwijs je bijvoorbeeld in een tekst naar iemand die non-binair is (iemand die zich niet specifiek man of vrouw voelt)? Het leidde tot discussie, maar vooral tot veel nieuwe inzichten.”

Meer weten?

Wil je meer weten over diversiteit en inclusie bij NWO-I, de lokale D&I-teams bij de instituten of bureau NWO-I? En/of wil je meer weten of de ERGs die er bij NWO-I zijn? Kijk dan op de D&I-pagina op de NWO-I website. Of neem contact op met Projectleider D&I Judith Kreukels.  


Tekst: Melissa Vianen

Nieuwsbrief Inside NWO-I, mei 2024
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation