Print deze pagina

Enquête geeft inzicht in mogelijkheden om ook straks deels thuis te werken

NWO-D en NWO-I houden samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een enquête over de ervaringen van de medewerkers met thuiswerken tijdens de coronamaatregelen. We zijn benieuwd naar jouw inzichten over thuiswerken.

Inzicht in plaats- en tijdonafhankelijk werk

Het thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft nieuwe inzichten over plaats- en tijdonafhankelijk werk gegeven. Waar voorheen op sommige plekken gedacht werd dat thuiswerken maar in beperkte mate mogelijk was, is gebleken dat ook wanneer grootschalig wordt thuisgewerkt werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Ook zijn er werkzaamheden die zich niet voor thuiswerken lenen en blijkt dat de thuissituatie van invloed is op de mogelijkheid om thuis te werken.

Toekomst van flexibel werken

Met deze enquête halen we bij alle medewerkers informatie over de ervaringen met het thuiswerken tijdens coronamaatregelen op, die NWO-D, NWO-I en de instituten kunnen helpen bij de toekomstige invulling van flexibel werken.

Op dinsdag 16 juni ontving je per mail een uitnodiging van de Monitorgroep om de enquête over het thuiswerken in te vullen. Heb je deze nog niet ingevuld? Dan vragen we je om de enquête voor vrijdag 3 juli in te vullen. De uitkomsten van de enquête worden in de tweede helft van juli bekend gemaakt via de intranetten van de afzonderlijke organisatieonderdelen.

Voor vragen kun je terecht bij Ghislaine de Meij, P&O-adviseur NWO-I, via g.demeij@nwo-i.nl.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, juni 2020

Confidental Infomation