Print deze pagina

Erkennen & Waarderen op 'zomertour' langs de instituten

"Veronica komt naar je toe deze zomer." De 40-plussers onder ons kennen deze jingle van radiozender Veronica uit de jaren 80 nog wel. Tijdens de zomermaanden kon je het Veronica-promotieteam tegenkomen op de plaatselijke braderie of op het strand.
Namens het NWO-I-projectteam Erkennen & Waarderen (E&W) gingen P&O-beleidsadviseur Lucienne Stavenuiter en Communicatieadviseur Mirjam Hartman deze lente ook op pad. Niet zozeer om E&W te promoten, maar juist om bij alle instituten hun oor te luister te leggen.

Erkennen & Waarderen

Hoe zat het ook al weer? NWO-I is aangehaakt bij Erkennen & Waarderen, de nationale beweging om te komen tot een gemoderniseerd en meer gebalanceerd academisch systeem. Deze beweging is begonnen met de publicatie van het position paper 'Ruimte voor ieders talent' van VSNU, NFU, NWO, KNAW en ZonMW in 2019.
In 2020-2022 is binnen NWO-I en met vele geledingen hard gewerkt om tot een vertaling hiervan te komen voor onze eigen organisatie. Dit heeft eind 2022 geresulteerd in het NWO-I- visiedocument Talent erkennen en waarderen in de academische wereld van nu en een plan om deze visie te implementeren.

En nu

Sinds eind 2022 leek het misschien wat stiller te zijn geworden rond E&W, maar niets is minder waar. Met een deels vernieuwd projectteam E&W en in nauwe samenwerking met de commissie E&W is aan de slag gegaan om E&W onderdeel te gaan maken van de dagelijkse praktijk bij de NWO-instituten. Lucienne en Mirjam vertellen dat het oorspronkelijke implementatieplan al een uitgebreide actielijst had om uit te voeren, op het gebeid van personeelsbeleid, samenwerking in teams, en communicatie. "De lijst was zo uitgebreid dat we eerst een tussenstap hebben genomen. Om E&W echt te doen slagen is het zaak om eerst nauw aan te sluiten bij de behoeften en prioriteiten van de instituten, én bij wat er al binnen de instituten gebeurt. We willen daar zo slim mogelijk bij aanhaken, zodat het project beter gaat landen en goed in de organisatie geïmplementeerd kan worden".

Rondje langs de instituten

De gesprekken met de instituten vonden plaats in mei en juni. Vaak sloten Lucienne en Mirjam aan bij het MT, soms voerden ze het gesprek met de directeur en hoofd P&O en/of enkele groepsleiders. Lucienne: "Altijd stelden we de vragen: Leeft E&W bij jullie? Wat doen jullie al op dit gebied? Wat zouden jullie nodig hebben om dit verder te brengen? En waar zitten (nog) zorgen of obstakels? Wat zou voor jullie een reële planning zijn? Inmiddels hebben we het rondje afgerond. We gaan de zomermaanden gebruiken om de stand op te maken en een definitief plan van aanpak te maken. De nieuwe projectleider Maartje van Kempen, die onlangs is gestart bij bureau NWO-I, zal het E&W-traject samen met de collega's verder brengen".

Eerste bevindingen

Mirjam kan al iets zeggen over de opbrengst van de gesprekken. "Ieder instituut heeft zo zijn eigen aanpak en is vaak - al dan niet onder het etiket E&W- al bezig is met dit gedachtegoed, zij het in eigen tempo en met eigen aandachtspunten. Soms gaat het daarbij over heel praktische zaken als gespreksformulieren. Maar soms is het ook een kwestie van een heel andere manier van denken: wie dragen er bijvoorbeeld écht allemaal bij aan je onderzoeksresultaat? Zijn dat alleen de wetenschappers of bijvoorbeeld ook de technici, softwareontwikkelaars, facilitaire ondersteuners? Is er genoeg oog voor hun bijdrage? Ook het thema Leiderschap komt regelmatig terug in de gesprekken."

NWO-D

De instituten van NWO-I merken - net als overigens de andere onderzoeksinstellingen in Nederland - dat ook NWO-D bezig is het gedachtengoed van Erkennen & Waarderen te implementeren. Lucienne zit als waarnemend projectleider E&W ook regelmatig met haar counterparts van NWO-D aan tafel: "De vraag 'Hoe herkennen we nu een interessant onderzoeksvoorstel en het potentieel van de onderzoeker?' beantwoordt de financier met een aangepast format voor het onderzoeksvoorstel, waarin deels andere beoordelingscriteria worden gehanteerd dan in het verleden. We zien dat de financier en de uitvoerders van onderzoek vanuit hun verschillende perspectieven nog niet vanzelfsprekend tot vergelijkbare maatstaven komen. Maar ook zien we nu dat alle betrokkenen open staan voor een gesprek over de vraag hoe we prestatie- en potentieel indicatoren, resultaten en beoordelingscriteria zo goed mogelijk op elkaar aan kunnen laten sluiten."

Vervolg

De projectgroep E&W gaat hun bevindingen nu verder uitwerken met het projectteam en op basis hiervan wordt een concreet plan van aanpak opgesteld om de voorgestelde acties uit het implementatieplan uit te kunnen voeren.
Blijf op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via de Inside NWO-I nieuwsbrief en de NWO-I website. Mocht je iets willen delen over E&W, neem dan contact op met de commissie via CommitteeRecognitionRewards@nwo-i.nl.

Meer weten? 

Houd de NWO-I-website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.
Lees het interview terug met Laura Jussen en Michael Wise.
Lees het visiedocument Erkennen en Waarderen van NWO-I.

Nieuwsbrief Inside NWO-I,  juni/juli 2023.
Op de NWO-I-website vind je
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation