Print deze pagina

Goed bezochte themaworkshops ‘Erkennen en waarderen’ leveren veel inspiratie op

NWO-I neemt actief deel aan de nationale beweging 'Erkennen en waarderen (E&W)'. Deze is erop gericht om onderzoekers niet meer alleen te beoordelen op basis van hun onderzoeksresultaten en publicaties, maar ook taken mee te wegen op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap en - specifiek voor de NWO-instituten - de nationale rol.
In een serie workshops ging de NWO-I-brede commissie (NWO-I committee on Recognition & Rewards) met collega's van alle instituten in gesprek over de nieuwe opvattingen en de conceptvisie op erkennen en waarderen.
Tijdens de eerste workshop op 23 november ging het over 'impact' en 'de nationale rol'.
In de workshops erna stonden de thema's 'onderzoek' en 'onderwijs en leiderschap' centraal.

De aanpak van NWO-I

NWO-I stelde eerder de commissie Erkennen en waarderen (NWO-I committee on Recognition & Rewards) in. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle instituten, wetenschappelijke lagen en staf, bestuurslagen en ondersteunende afdelingen. De commissie heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het formuleren van een NWO-I-brede visie op Erkennen en waarderen.
In de conceptversie van het visiedocument legt de commissie de ambitie van de cultuurverandering uit en het belang daarvan voor NWO-I en presenteert een verdieping van de visie met aanbevelingen voor elk van de thema's onderzoek, onderwijs, leiderschap, impact en de nationale rol. Nu de conceptvisie bijna klaar is, brengt de commissie deze bij collega's onder de aandacht. Uit de dialoogsessies met hen moet naar voren komen hoe medewerkers van NWO-I over erkennen en waarderen denken en over de conceptvisie specifiek. Deze discussie gebeurde in een serie workshops, elk gericht op een of twee kerndomeinen. Extern moderator Desiree Hoving leidde de gesprekken in goede banen.

Workshops

Op 23 november jl. discussieerden 70 collega's uit alle instituten over de thema's 'impact' en 'nationale rol'.
Hoe kun je als onderzoeker positieve impact hebben op de maatschappij of wereld? Denk je dan aan economische of sociale impact of invloed via beleidsontwikkeling? De meningen van de aanwezigen varieerden over met welke taken ze impact realiseren, en over de gewenste waardering. Ook over de bijdrage van instituten en onderzoekers aan het versterken van het Nederlandse onderzoeklandschap en de positie van Nederland in de internationale wetenschap werd levendig gediscussieerd.
Een van de conclusies was dat impact moeilijk te meten is en vaak onvoldoende waardering krijgt. Instituten moeten medewerkers meer in de gelegenheid stellen om taken op het gebied van impact en de nationale rol in te vullen en dit zou terug moeten komen in individuele evaluaties, vonden de deelnemers.  

Welke woorden komen als eerste naar boven als je aan 'erkennen en waarderen' denkt, was een van de startvragen in de workshop over het thema 'onderzoek'.
De meest voorkomende antwoorden van de in totaal 63 aanwezigen waren outreach, diversiteit en promotie. Vervolgens discussieerden ze in break-out rooms over vragen als 'Wat zijn de traditionele manieren waarop we onderzoek erkennen en hoe kunnen we dit verbeteren?' en 'Waarin verschillen de onderzoeksactiviteiten van NWO-I ten opzichte van universiteiten en hoe moeten we ze overeenkomstig belonen?' Een conclusie was dat er meer gekeken moet worden naar samenwerking in plaats van competitie. 'Team science boven individuen' en 'minder bureaucratie in de beoordeling' waren andere wensen die in de uitwisseling naar voren kwamen.
In de workshop over onderwijs en leiderschap, met 43 deelnemers, luidde een vraag 'Welke taken heb je die gelinkt zijn aan leiderschap, en hoe wil je deze beloond zien?' De antwoorden op deze vraag waaierden uit van 'specifieke trainingen aanbieden' naar 'het vergroten van de kansen voor medewerkers op leiderschapstaken'.      

Brede vertegenwoordiging

Na de eerste workshop zag de commissie dat uit alle instituten een brede groep medewerkers had meegedaan. De deelnemers waren bijvoorbeeld promovendi, postdocs en senior wetenschappers, maar naast onderzoekers ook collega's van ondersteunende afdelingen. In de volgende workshops sloten weer andere collega's aan. Sommigen namen deel aan meerdere workshops. De commissie telde 115 unieke deelnemers.

Het vervolg    

Projectleider Laura Jussen, beleidsmedewerker bij bureau NWO-I, is tevreden over de uitkomsten van de workshops. Jussen: "Ik ben erg blij met het aantal deelnemers, maar vooral ook met hun betrokkenheid. Ik vond de sessies en discussies heel inspirerend. Het was fijn om over de visie een open uitwisseling met collegas te hebben. De sessies waren levendig, met constructieve discussies en de deelnemers hadden ook veel concrete ideeën en aanbevelingen. Voor de commissie is de opbrengst heel waardevol. We zijn nu hard aan de slag om alle bijdragen te verwerken in de conceptvisie, zodat we deze begin volgend jaar kunnen voorleggen aan alle bestuurslagen. Daarna start het traject van implementatie waarvoor de visie met aanbevelingen de basis is. Dan gaat het echt beginnen".

Wil je toch jouw input delen?

Heb jij niet kunnen deelnemen aan een workshop, maar heb je wel ideeën die je met de commissie wilt delen, stuur deze dan naar CommitteeRecognitionRewards@nwo-i.nl
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter Michael Wise, projectleider Laura Jussen of de andere leden van de commissie (zie hier voor de volledige lijst van leden).
Meer achtergrondinformatie over de Recognition & Rewards-beweging, het position paper, visies van andere kennisinstellingen en discussies vind je op de speciaal daarvoor ingerichte nationale website: https://recognitionrewards.nl/ 

Nieuwsbrief Inside NWO-I, december 2021

Confidental Infomation