Print deze pagina

Kick-off event markeert start van LHBTIQA+ groep bij NWO/NWO-I

Trekkers Léon Ouwerkerk (CWI) en Russell Shipman (SRON): "We willen een community bij NWO/NWO-I opbouwen

Met regelmaat is er aandacht voor de LHBTIQA+ gemeenschap bij NWO/NWO-I via events als Paarse Vrijdag, Coming Out Day en het NWO Pride Event. Maar de LHBTIQA+ gemeenschap bij NWO/NWO-I heeft behoefte aan meer. Daarom is een speciale LHBTIQA+ Employee Resource Group (ERG) in het leven geroepen, waarvan Léon Ouwerkerk (HR manager bij CWI) en Russell Shipman (astronoom bij SRON) de trekkers zijn. Op 22 mei organiseren zij een kick-off event om deze ERG te lanceren. "We willen een LHBTIQA+ community gaan opbouwen binnen NWO en NWO-I, waar iedereen zich welkom voelt."

* Kijk op de NWO-I website voor meer informatie over en registratie voor het kick-off event ERG LHBTIQA+ op 22 mei *

Wat is een Employee Resource Group (ERG)?

De eerste vraag die bij de redactie opkomt is: wat is nou precies een Employee Resource Group? Léon en Russell herkennen de verwarring en weten dat die term vragen oproept. De NWO-I-website beschrijft een ERG als een vrijwillige, door werknemers geleide groep, die in overleg met de organisatie een diverse, inclusieve werkomgeving nastreeft. Léon: "Met de ERG LHBTIQA+ streven wij ernaar om een intern platform voor heel NWO en NWO-I te zijn waarin iedereen zich geaccepteerd kan voelen, ongeacht wat je sekse, seksuele oriëntatie of genderidentiteit ook is. Dat we voor ons belangrijke onderwerpen kunnen bespreken, we een veilige en gastvrije omgeving bieden en we echt een community kunnen opbouwen." Russell vult aan dat 'hun' ERG dus niet de enige is bij NWO/NWO-I. "De organisatie is ook bezig met het oprichten van ERGs met de thema’s Vrouwen+ en Neurodiversiteit en staat open voor andere ERGs waar behoefte aan is."

ERG LHBTIQA+

Op 8 mei 2023 vond bij SRON in Leiden een Pride meeting plaats voor alle NWO- en NWO-I-medewerkers. Léon organiseerde dit event en raakte zo in contact met Russell, die daarbij hielp en aanwezig was namens het lokale diversiteitsteam van zijn instituut SRON. Later dat jaar begonnen Léon en Russell de gesprekken, onder andere met Henri Chow (NWO-D, eveneens trekker van de ERG LHBTIQA+) over het formeel opzetten van een ERG voor de LHBTIQA+ gemeenschap binnen NWO/NWO-I. "In het afgelopen halfjaar hebben we flinke stappen gezet om de ERG LHBTIQA+ te formaliseren!", glunderen Russell en Léon vol trots.

Ze vertellen verder over wat hun ERG-groep nou precies doet en wat het belang ervan is. Zo signaleren zij als groep waar knelpunten of juist behoeften liggen binnen de gemeenschap. Als voorbeeld noemen zij een belangrijke wijziging in de cao Onderzoeksinstellingen, waar NWO/NWO-I deel van uitmaakt. "Een grote wens van onze groep is uitgekomen: transitieverlof (betaald verlof van de werkgever om, zonder ziekmelding, van geslacht te kunnen veranderen, redactie) is sinds 2023 een onderdeel van onze cao geworden. Dit dankzij het aandragen van dit thema uit onze groep."

De ERG-groep gaat niet alleen over problemen oplossen, zeggen ze. "Alleen al het feit dat we erkenning krijgen en mogen bestaan als groep, is goed. En dat je bij ons terecht kunt voor vragen, bij problemen of het uitwisselen van ervaringen, tijdens de tweemaandelijkse meetings die we met elkaar hebben. Het zijn fijne en gemotiveerde mensen die er (eigen) tijd en energie in stoppen." Op dit moment telt de ERG elf leden vanuit alle bedrijfsonderdelen van NWO en NWO-I.

Kick-off event op 22 mei: officiële lancering ERG LHBTIQA+

Regelmatig bij elkaar komen en het organiseren van events is dé manier om een community op te bouwen. En dat 'bij elkaar komen' is een echte uitdaging met negen instituten verspreid door heel Nederland, en kantoren in Den Haag en Utrecht. Daarom organiseert de ERG LHBTIQA+ hun lancering via een kick-off op woensdag 22 mei op een centrale plek in Nederland, bij NWO Utrecht. Het wordt een informeel samenkomen vol interessante lezingen, met een afsluitende borrel.

Léon en Russell: "We benadrukken graag dat iedereen welkom is! Dus iedereen die zich schaart onder de LHBTIQA+ gemeenschap, maar zeker ook bondgenoten die ons steunen in de vorm van de straight ally. Dat zijn mensen die geen deel uitmaken van de LHBTIQA+ gemeenschap, maar ze wel steunen. De hulp van bondgenoten is essentieel om dingen te veranderen. Tijdens het event staat het thema 'ERG voor LHBTIQA+' centraal, maar ook ERGs in het algemeen. Léon en Russell hopen daarom dat dit event deelnemers trekt van andere ERGs, want al deze groepen zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden.

* De afkorting LHBTIQA+ omvat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen en anderen. Het plusje in deze afkorting staat voor andere seksuele identiteiten, waaronder panseksualiteit en two-spirit.

Over Russell Shipman

De Amerikaanse Russell Shipman is astronoom bij NWO-instituut SRON, het Nederlandse expertise-instituut voor onderzoek vanuit de ruimte. In 1998 kwam hij voor vijf maanden naar Nederland om te werken aan de satelliet ISO (Infrared Space Observatory) van de ESA (European Space Agency). Daarna werkte hij in de VS voor de US Airforce aan de ruimtemissie 'Mid course Space eXperiment'. In 1999 pakte hij de kans opnieuw om met de ISO-collega's te werken, nu bij SRON in Groningen. "Het was geen vaste positie, maar het voelde als een juiste stap. Ik had het geluk dat het een vaste baan werd. Ik werkte daar bij de HERSCHEL-missie van ESA aan een ruimte-instrument met steun van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Sinds 2020 werk ik aan de XRISM satelliet, een JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)-missie met steun vanuit NASA en ESA. De satelliet is in september 2023 gelanceerd. Ik vind het leuk om te begrijpen hoe instrumenten werken en hoe je er het beste data uit kunt halen. Ik zie mezelf als link tussen de makers van de instrumenten en het astronomisch onderzoek dat zij dienen."
Emigreren naar Nederland bracht Russell niet alleen op het gebied van zijn carrière nieuwe perspectieven. Ook bezorgde het wonen in Nederland hem een groei in zijn persoonlijke ontwikkeling. Russell: "In Nederland kreeg ik de kans om echt mezelf te zijn en mezelf te leren kennen, zonder in het keurslijf te lopen dat ik kende uit mijn jeugd. Dat was niet altijd makkelijk, maar heeft me op persoonlijk vlak heel veel mooie dingen gebracht".

Over Léon Ouwerkerk

Léon Ouwerkerk is HR-manager bij NWO-instituut CWI, Centrum voor Wiskunde & Informatica. In 2010 kwam bij er in dienst als HR- adviseur. Destijds was het hoofd van zijn afdeling, Angelique Schilder, ook diversity officer voor heel NWO en NWO-I. "Zij was het die voorstelde om aandacht te vragen voor de LHBTIQA+ gemeenschap. Daar ben ik haar nog altijd dankbaar voor", aldus Léon. "Via een kennis werd ik gewezen op een internationaal netwerk Workplace Pride, waar NWO nu lid van is. Daarmee kreeg ik de kans om NWO/NWO-I mee te laten doen aan een benchmark: hoe goed scoort NWO/NWO-I op het erkennen van LHBTIQA+ rechten? We bleken daar niet goed op te scoren, maar dat was geen verrassing. Grote commerciële bedrijven investeren veel geld in het opzetten van LHBTIQA+ netwerken in hun organisatie en combineren het vaak met 'employer branding'. In onze organisatie was de insteek anders en kleiner. Maar je moet ergens beginnen. In 2018 hebben we dan ook onze eerste contactgroep opgericht voor de LHBTIQA+ gemeenschap bij NWO/NWO-I", vertelt Léon die sindsdien met zeer veel enthousiasme en inzet de coördinatorrol op zich neemt, maar ook aanjager is en als LHBTIQA+ boegbeeld fungeert binnen onze organisatie. 

Informatie en registratie kick-off event ERG LHBTIQA+ op 22 mei

Kijk op de NWO-I website voor meer informatie en registratie.

Lid worden ERG LHBTIQA+

Iedereen bij NWO en NWO-I is van harte welkom om zich aan te sluiten bij de ERG LHBTIQA+! Kijk voor meer informatie op de NWO-I website.

Tekst: Melissa Vianen
Nieuwsbrief Inside NWO-I, april 2024
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation