Print deze pagina

Maak kennis met Yvonne Roghair, hoofd Finance & Control bij NWO-I

Samenwerken aan de versterking van bedrijfsvoering

Yvonne Roghair is sinds oktober 2023 hoofd Finance & Control (F&C) bij bureau NWO-I.
"Tijdens de sollicitatiegesprekken met NWO-I werd mij verteld dat ik de afdeling Finance & Control bij bureau NWO-I verder zou mogen ontwikkelen. Dat sprak mij enorm aan", aldus Yvonne voor wie de wetenschap als werkveld nieuw is. "Het is prachtig. Alle instituten doen iets anders, wat heel interessant is. Zo hoorde ik begin februari op de radio dat NASA de klimaatsatelliet PACE succesvol had gelanceerd. En dat SRON een van de bouwers is van het instrument dat aan boord is, SPEXone. Dan vertel ik aan de ontbijttafel trots dat dit werk van mijn NWO-I is."

Achtergrond

Na een studie heao en een master bedrijfseconomie in Maastricht start de loopbaan van Yvonne bij accountantsorganisatie Ernst & Young met standplaatsen Eindhoven en Rotterdam. Na zeven jaar in deze internationale accountancy verhuist ze in 2002 naar Amsterdam, voor de liefde.
Omdat ze altijd al 'iets in de bouw' wilde doen, kiest Yvonne voor een baan bij woningcorporatie Ymere. Daar werkt ze in verschillende functies en uiteindelijk als directeur Finance & Reporting. Yvonne: "Die laatste rol is vergelijkbaar met mijn huidige positie bij NWO-I. Ik had een functionele lijn met financiële mensen op vestigingen. De connectie met de overheid is een andere overeenkomst: Ymere is geprivatiseerd, maar staat onder toezicht van de Autoriteit Wonen. Bij NWO en NWO-I is er de belangrijke relatie met het ministerie van OCW".

Bewuste keuze voor not-for-profit

In 2018 zet Yvonne een volgende stap: ze wordt manager bedrijfsvoering bij SOS Kinderdorpen en verruilt daarmee een organisatie van duizend medewerkers en 550 miljoen omzet voor een met 36 collega's en 20 miljoen omzet. Ze lacht om de vraag of dit een logische carrièreswitch was.
Yvonne: "Voor mij is het een bewuste keuze om in de not-for-profit sector te werken. De combinatie van bedrijfsmatig werk met het nastreven van maatschappelijke doelen verrijkt mijn vakgebied. Het brede speelveld vind ik interessanter dan winstoptimalisatie. Bij SOS Kinderdorpen maakte ik onder meer kennis met EU-financiering en leerde de spelregels van subsidieverstrekkingen. Een nuttige ervaring voor mijn werk bij NWO-I.”

Kwaliteit en energie

In het voorjaar van 2023 komt de vacature bij NWO-I op het goede moment. Yvonne is toe aan iets nieuws en overweegt de voordelen van een grotere organisatie: "Meer intern kunnen sparren en persoonlijke ontwikkeling. Bij NWO-I was het een roerige tijd, want Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering NWO-I, was net vertrokken en F&C had een aantal interimmanagers uitgezwaaid. Ik zou de vernieuwing mogen vormgeven".
Bij haar binnenkomst in oktober 2023 blijkt er al veel in beweging. NWO-I werkt met een nieuwe tijdelijke bestuursvorm. Onderdeel daarvan is dat de instituutsmanagers samenkomen in een Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO) en dat ze allemaal één NWO-I-brede portefeuille hebben. Daarnaast ontmoeten de hoofden Finance van alle instituten en het bureau elkaar maandelijks in een functioneel overleg (FO F&C). Yvonne: "Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en energie van de Finance-collega's. Iedereen wil meepraten over de verdere ontwikkeling van F&C en daar de schouders onder zetten".

Speerpunten voor 2024

Na een halfjaar is Yvonne nu up-and-running. Het BVO heeft samen met de verantwoordelijke op het bureau een jaarplan opgesteld per functioneel gebied. Voor Finance & Control geldt dat de control-functie versterkt moet worden. Yvonne: "Zowel bij de instituten als bij bureau NWO-I is de verantwoording en verslaglegging goed ingeregeld. De control-kant, de beheersing en sturing van de projecten en andere onderdelen van de organisatie, heeft verbeterpotentieel. NWO-I voert onderzoeksprojecten uit waarvoor we financiering krijgen. Hoe beheersen we die goed? Voor mijn komst zijn hier al stappen in gezet, waarop ik met de Finance & (project) Control-collega's verder kan bouwen". Ze zegt dat bij het versterken van control nu ook naar de andere functionele gebieden (P&O, Vastgoed, Juridische Zaken, Informatiemanagement, Communicatie en Inkoop) wordt gekeken. Voor 2024 is in het BVO afgesproken deze gebieden in de rapportages op te nemen.
Een ander focuspunt voor F&C is dat de eerder ingezette harmonisatieslag van processen in het financiële domein - inclusief projectverantwoordingen - dit jaar afgerond wordt.

Oplossingen delen

Hoe bevalt het Yvonne in het nieuwe werkveld wetenschap?
Yvonne: "Collega's vertellen graag over hun instituut. Ik ontmoet overal bevlogen mensen, zowel in de ondersteunende afdelingen als in het onderzoek". De nieuwe, tijdelijke bestuursvorm van NWO-I zorgt voor verbinding, vindt ze. "Ik weet natuurlijk niet hoe het ervoor was, maar de instituten en het bureau werken nauw samen en kijken naar het overkoepelend geheel. Deze samenwerking verloopt over het algemeen soepel. Mensen - en ook de instituten onderling - weten elkaar te vinden. Ik zie dat we met zijn allen naar een andere organisatie toe bewegen. Een gegeven is dat we door wet- en regelgeving aan steeds meer eisen moeten voldoen. Dat levert een spanningsveld op, want hoe krijgen we dat voor elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van cyber security en privacy, en houden we tegelijk genoeg geld over voor de wetenschap? Vooral dan is het cruciaal om samen op te trekken en oplossingen met elkaar te delen. Ik voel me helemaal thuis in de NWO-I- organisatie. Soms moet ik nog uitvinden hoe we bij NWO-I iets doen, maar iedereen wil me helpen."

Over Yvonne privé

Yvonne (51) is opgegroeid in Tilburg. Ze woont met haar gezin al 22 jaar in Amsterdam, met haar partner, dochter (14) en zoon (13). Beide kinderen zijn dyslectisch en Yvonne helpt hen met hun middelbare schoolwerk: "Ik weet alles van geschiedenis en aardrijkskunde. Mijn partner doet de bètavakken". Ze houdt van koken, uit eten en met vriendinnen gezellige dingen doen. Hobby nummer 1 is het maken van verre avontuurlijke reizen. "Bij voorkeur met een rugzak en het openbaar vervoer of rondtrekken met de tent. Vorig jaar zomer zijn we zo naar Vietnam geweest, voor ons allemaal met stip op 1. Komende zomer staat Slovenië met de tent op het programma. In 2025 hopelijk weer een verre reis."

Tekst: Anita van Stel

Nieuwsbrief Inside NWO-I, maart 2024
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation