Print deze pagina

Nieuw systeem voor ‘Erkennen en waarderen’ bij de NWO-instituten

NWO-I is bezig om het systeem van ‘Erkennen en waarderen’ binnen de negen NWO-instituten te veranderen. Dit komt voort uit de nationale beweging ‘Erkennen en Waarderen’ (Recognition & Rewards) die wil komen tot een meer gemoderniseerd en gebalanceerd academisch systeem. De beweging begon in 2019 met de publicatie van het position paper 'Ruimte voor ieders talent' van VSNU, NFU, NWO, KNAW en ZonMW. Het doel is om de cultuur in de academische wereld, binnen Nederland en wereldwijd, te veranderen om alle taken van onze medewerkers te erkennen en waarderen. En niet alleen te richten op onderzoeksresultaten, maar ook taken op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap, patiëntenzorg en - specifiek voor de NWO-instituten - de nationale rol te erkennen.

Stappen bij de NWO-instituten

Op dit moment hebben alle Nederlandse kennisinstellingen commissies ingesteld die hun visie en ambitie op deze cultuurverandering ‘Erkennen en waarderen’ uitwerken, en beginnen ze veranderingen door te voeren. De NWO-instituten hebben besloten om één brede commissie voor alle instituten gezamenlijk in te stellen. De commissie is vertegenwoordigd door alle wetenschappelijke carrièrelagen inclusief de engineering/technische afdelingen, alle instituten, alle managementlagen, en collega's van specifieke afdelingen zoals P&O en communicatie. De commissie werkt aan de visie en focus voor Erkennen en Waarderen bij de instituten. De visie gaat in op de ambitie van NWO-I, namelijk waarom vindt NWO-I dat het systeem van Erkennen en Waarderen moet veranderen en wat is het doel? Verder wordt ook een meer uitgewerkte visie en strategie uitgewerkt per kerndomein (onderzoek, onderwijs, leiderschap, impact, nationale rol).

Discussie sessies

Tijdens dit traject gaat NWO-I graag open in gesprek met alle medewerkers om de ambitie toe te lichten, te luisteren naar standpunten en zorgen, en input te verzamelen voor onze visie. Daarom ontvangen alle instituutsmedewerkers binnenkort een vragenlijst per mail en organiseert de commissie discussie sessies. De discussie sessies vinden plaats in oktober en zullen elk draaien rond een of twee specifieke kerndomeinen, namelijk om Onderzoek, om Impact & de Nationale rol, en om Leiderschap & Onderwijs. Alle instituutsmedewerkers ontvangen ook een uitnodiging per mail om deel te nemen aan de discussie sessies. Heb je in de tussentijd ideeën of zorgen die je met de commissie wilt delen, neem dan gerust contact op via CommitteeRecognitionRewards@nwo-i.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter Michael Wise (m.wise@sron.nl), projectleider Laura Jussen (l.jussen@nwo-i.nl), of de vertegenwoordiger van je carrièrelaag of instituut. 

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de Recognition & Rewards-beweging, het position paper, visies van andere kennisinstellingen, en discussies vind je op de speciaal daarvoor ingerichte website: https://recognitionrewards.nl/. Informatie over de commissie Erkennen en waarderen vind je ook op de NWO-I website

Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2021

Confidental Infomation