Print deze pagina

Nieuwe huisstijl voor NWO

Op dinsdag 26 maart onthulde NWO op de locaties Utrecht en Den Haag een fonkelnieuw logo, de basis voor een compleet nieuwe NWO-huisstijl. Deze huisstijl zal van toepassing zijn op zowel NWO als NWO-I. Voor de NWO-instituten zijn de consequenties beperkt. Zij blijven hun eigen huisstijl voeren. Wel blijven de instituten, net als in de huidige situatie, in hun uitingen vermelden wat hun relatie met NWO is. Maar zo ver is het nog niet. Pas 3 juni 2019 maakt ook de buitenwereld kennis met de nieuwe huisstijl. Tot die tijd werken NWO en NWO-I aan het omzetten van alle middelen, sjablonen en uitingen.

NWO neemt hiermee na ruim 24 jaar afscheid van zijn oude logo en het bekende NWO-rood. Die huisstijl werd ontworpen in een tijd dat de online wereld nog nauwelijks belangrijk was. Inmiddels is de grafische wereld drastisch veranderd en NWO zelf natuurlijk ook. Tijd dus voor een grondig herontwerp. Vrijwel alles wordt anders, behalve dat NWO gewoon NWO blijft heten. Maar ook de Engelse naam verandert mee: vanaf 3 juni heet NWO in het Engels voortaan Dutch Research Council. Daarbij gebruiken we wel hetzelfde nieuwe logo.

Gulden snede
Met de huisstijl wil NWO laten zien wie ze is en waar ze voor staat: wetenschap en maatschappij. Bij de ontwikkeling van het logo en de huisstijl zocht het ontwerpbureau naar een grafische taal die daar zo goed mogelijk bij past. De ‘gulden snede’ was daarbij een inspiratiebron.
De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding (a:b=(a+b):a), die overeenkomt met de Griekse letter phi (ongeveer 1,61803399). Deze verhouding wordt ook uitgedrukt in vormen als cirkels en rechthoeken. Een bekende uitwerking ervan kennen we als de ‘Fibonacci spiraal’, voortkomend uit de getallenrij van Fibonacci en toegepast op vierkanten en cirkels. Een niet onomstreden theorie luidt dat de verhouding dusdanig veel in de natuur voorkomt, dat men het van nature esthetisch aantrekkelijk vindt, ook wel de ‘divine proportion’ genaamd. Niet alleen in de wetenschap is de gulden snede een belangrijk begrip, we zien het fenomeen ook terug in het dagelijks leven, zoals in de anatomie, astronomie, architectuur, kunst, muziek en design.  De wetenschappelijke basis van de gulden snede die zichtbaar is in het dagelijkse leven is door te trekken naar NWO die onderzoek bevordert met maatschappelijke impact. Net als de gulden snede verbindt NWO vele terreinen en disciplines.

Hoeken en cirkels
De gulden snede is meermaals bewezen en meermaals onderuitgehaald in de wetenschap. Zo blijft het voortdurend een onderwerp van nieuw onderzoek. De vormentaal van de gulden snede geeft bovendien extra lading aan het ontwerp van de huisstijl. Zo straalt het hoekige van het logo, opgebouwd uit een gulden rechthoek, stevigheid en betrouwbaarheid uit. En staan cirkels als huisstijlelementen voor de oneindige ontwikkeling van kennis en inzicht.

Kleuren en lettertypes
Het nieuwe logo bestaat uit een gecombineerd beeldmerk en woordmerk in een rechthoek. In het logo worden de verhoudingen van de gulden snede toegepast. Het bestaat uit de twee primaire kleuren van de nieuwe huisstijl: de kleur RAL5018 (CMYK 90-25-35-0, RGB 0-139-159) en wit. Het logo is in full colour opgebouwd en heeft een subtiel kleurverloop. Naast de twee primaire zijn er vijf secundaire kleuren en vijf grijswaarden.
Er komen ook nieuwe lettertypes. In de kantoorautomatisering en alle digitale middelen gaat NWO over naar lettertypes die voor het beeldscherm zijn ontworpen: de Calibri en de Saira. In professioneel drukwerk zullen twee andere lettertypes toegepast worden. Ze zijn specifiek voor drukwerk ontworpen: de F37 Bolton en de Tungsten.

Identiteit
De beelden, kleuren en lettertypen vormen een huisstijl die past bij de identiteit van NWO: herkenbaar en onderscheidend en toch met genoeg ruimte om nog jarenlang mee te gaan. In de hele nieuwe huisstijl komen de cirkels uit het logo steeds terug. Ze worden toegepast op kleurvlakken en op beeld. Het zijn steeds drie cirkels van verschillend formaat. Ze nemen de verhouding van de gulden snede aan: 1.61.

Meer informatie
Via het NWO-intranet Joost kun je alvast kennismaken met de nieuwe huisstijl. Ga daarvoor via het netwerk van je instituut naar https://joost.nwo.nl/user/login en log in met je eigen instituutsaccount. Kun je niet op Joost, omdat je bijvoorbeeld BUW-medewerker bent, dan krijg je hopelijk een impressie van het logo via de afbeeldingen bij dit artikel. Mocht je nog meer willen zien, dan kun je voorbeelden van het nieuwe logo aanvragen via huisstijl@nwo-i.nl.  Via dit mailadres kun je ook vragen stellen over de huisstijl. Begin mei komt een speciale huisstijlwebsite beschikbaar met alles over de huisstijl en het gebruik ervan, inclusief downloads en technische informatie.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, april 2019

Confidental Infomation