Print deze pagina

Nieuwe voorzitter COR: NWO-I moet bewust zijn van hoge werkdruk

We stellen graag Fons Kuijk voor, onderzoeker mediatechnologie bij CWI én de nieuwe voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Wat drijft hem? ‘Een goed functionerende OR signaleert, bewaakt en denkt mee.’

We stellen graag Fons Kuijk voor, onderzoeker mediatechnologie bij CWI én de nieuwe voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Wat drijft hem? ‘Een goed functionerende OR signaleert, bewaakt en denkt mee.’

Allereerst, waarom zet je je in voor de OR?
‘Het is belangrijk voor de organisatie en voor de bestuurders. Ik zie de rol van de leden van de COR als de rol van journalisten voor de politiek: het signaleren, de objectieve blik, het bewaken van processen en het meedenken is in ieders belang. Dat is wat mij betreft de meerwaarde van een goed functionerende OR.’

Welk onderwerp vind jij nu belangrijk?
‘De werkdruk. Als gevolg van de transitie is een aantal mensen overspannen geraakt, vooral bij ondersteunende diensten van de verschillende instituten. De samenwerking met de centrale organisatie is hier misschien een element van: dingen moeten nu anders aangeleverd worden of de afstemming loopt anders. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van de kwartaalrapportages en de cijfers voor de jaarafsluiting. Het nut en de noodzaak hiervan moet wel duidelijk zijn bij de afzonderlijke instituten.
Ik denk dat het belangrijk is dat we als COR bewustwording creëren bij het onderwerp werkdruk. Je meet dat de werkdruk hoog is en dan? Dan is het belangrijk je hier als organisatie bewust van te zijn. Hierin is een rol weggelegd voor de COR. Een vrij hoge werkdruk is tegelijkertijd ook logisch; als wetenschapper doe je eigenlijk aan topsport. Dat moet je ook willen en kunnen. Het is net als bij atletiek op hoog niveau. Op een wetenschappelijke instelling is geen plek voor recreatie.’

Je was al lid van de COR, waarom nu de voorzittersrol?
‘Voorzitten zit in mijn DNA: mijn vader was al voorzitter van de plaatselijke winkeliersvereniging in Heemstede en mijn dochter is nu ook voorzitter van de OR bij haar werk. Ik ben ook voorzitter van de atletiekvereniging in Zaandam en was ruim twintig jaar voorzitter van het schoolbestuur van een scholenorganisatie.
Ik ben nu 64 jaar en dat betekent dat ik maar één termijn kan volmaken als voorzitter COR. Dat vind ik wel jammer. Ik houd ervan dingen af te maken, ik ben een duursporter.’

Hoe zorg je dat medewerkers meer betrokken zijn bij de COR?
‘Collega’s bereiken ons niet zomaar en komen niet zomaar naar ons toe. Ik denk dat dit voor meerdere organisaties geldt: de binding met een OR is over het algemeen niet zo groot. Dit neemt niet weg dat we hier als COR wel aan moeten werken. Zo informeer ik mijn collega’s over wat er speelt bij de COR tijdens de zogeheten ‘update-meetings’ op het CWI. Een ander voorbeeld is: we vergaderen één keer per maand in Utrecht, maar om de maand bij een NWO-instituut op locatie. Dit geeft ons ook de kans om de lokale OR-en uit te nodigen en te horen wat er speelt. En zo krijgen we een beeld van het type raad: zijn ze actief of afwachtend? Daarnaast willen we ook periodiek in newsletters – zoals deze – staan om collega’s te informeren en als het kan te betrekken bij de onderwerpen waar we aan werken. Tot slot: iedereen kan onze vergaderingen bijwonen. Meld je wel even aan via cor@nwo-i.nl.’

Dit zijn de leden van de COR.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2019

Confidental Infomation