Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I april 2020)

De afgelopen maand heeft de Centrale Ondernemingsraad van NWO feedback geleverd op de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I. Daarnaast denkt de COR NWO mee over wat NWO binnen de huidige coronacrisis voor alle medewerkers kan betekenen. Tot slot neemt de COR NWO de medezeggenschap onder de loep, nu de nieuwe governance structuur bij NWO-I vorm begint te krijgen.

Adviesaanvraag wijziging statuten en huishoudelijk reglement NWO-I

De COR heeft, net als de instituutsdirecteuren, feedback geleverd op de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I. Deze input wordt door de raad van bestuur (RvB) meegenomen in het vervolgproces. Mogelijk volgt vanuit de RvB nog een aanpassing op de voorgestelde wijzigingen. Zodra dit duidelijk is, brengt de COR NWO een officieel advies uit.

Werken tijdens coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus worden de geplande COR-vergaderingen online gehouden, ook die met de bestuurder. Een delegatie van de COR NWO denkt mee met de bestuurder over wat NWO binnen de huidige omstandigheden voor alle medewerkers kan betekenen. Heb je een goed idee? Laat het weten via COR@nwo-i.nl.  

Medezeggenschapsstructuur onder de loep

Nu de nieuwe governance structuur bij NWO-I langzaamaan vorm begint te krijgen, is ook de COR NWO bezig om de medezeggenschap te evalueren. Past de huidige structuur nog binnen de nieuwe governance? En zijn er nog andere verbeteringen te realiseren? De COR NWO zoekt regelmatig contact met alle lokale ondernemingsraden. Samen proberen we tot een structuur te komen waarin alle werknemers optimaal worden vertegenwoordigd.

Confidental Infomation