Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I april 2021)

De COR NWO bedankt alle collega's, die ervoor hebben gezorgd dat iedereen bij NWO en NWO-I na de hack weer aan het werk kon.
Daarnaast organiseert de COR NWO in mei verkiezingen, omdat de zittingstermijn dan afloopt. De COR NWO zoekt twee kandidaten uit de universitaire werkgroepen (BUW); zij krijgen een contractverlenging voor de tijd die zij in hun werk voor de COR NWO steken.
Tot slot: er komt per mei 2021 een nieuwe medezeggenschapstructuur. Een nog op te richten groepsondernemingsraad (GOR) gaat onderwerpen die alléén NWO-I aangaan behandelen.

Hack NWO

Eerst willen we alle NWO-medewerkers bedanken die ervoor hebben gezorgd dat NWO en NWO-I weer in bedrijf zijn. Tijdens de hack is de COR niet extra geïnformeerd, maar inmiddels is de COR bijgepraat. We willen zeker betrokken worden bij de evaluatie van deze crisis en ook willen we met de bestuurder een communicatieprotocol voor dergelijke calamiteiten afspreken.

Verkiezingen BUW-medewerkers voor de COR NWO

De zittingstermijn van de COR NWO loopt in mei af en daarom schrijven we, naast de gewone COR NWO-verkiezing, ook nieuwe verkiezingen uit voor medewerkers uit de universitaire werkgroepen (BUW). Kandidaten kunnen zich tot 6 mei aanmelden en op 28 mei vinden de verkiezingen plaats. Goed om te weten: BUW-werknemers met een tijdelijk contract zoals oio's en postdocs krijgen contractverlenging voor de tijd die zij in hun werk voor de COR NWO steken. Ben je BUW-medewerker en heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris Sanne Prins van de COR NWO, via COR@nwo-i.nl.

Nieuwe medezeggenschapsstructuur: de COR en de GOR

Zoals jullie weten is de structuur van NWO-I met onder andere de komst van een directeur NWO-I gewijzigd. Om de medezeggenschap hier goed op aan te laten sluiten, gaat er een en ander veranderen. Met ingang van de nieuwe zittingsperiode in mei 2021 worden onderwerpen die alléén NWO-I aangaan behandeld in een nog op te richten groepsondernemingsraad (GOR). In deze GOR heeft vanuit elke lokale instituutsraad één afgevaardigde zitting, zijn er twee zetels voor de BUW-vertegenwoordigers en één voor een afgevaardigde vanuit de - ook nieuw op te richten - ondernemingsraad Bureau NWO-I. Alle leden uit de GOR zijn ook automatisch lid van de COR NWO, die aangevuld wordt met vertegenwoordigers uit NWO-D. De COR NWO bespreekt voortaan alleen de onderwerpen die heel NWO aangaan. 

De COR NWO op jouw intranet

Alle informatie over de COR NWO vind je terug op de COR NWO-pagina op de NWO-I website. Ook wil de COR NWO (en op een later moment ook de GOR) een vaste plek krijgen op de intranetten van de NWO-instituten. Omdat we jullie van relevante informatie willen voorzien, zijn we bezig met het ontwikkelen van content voor op jouw intranet. Heb je goede ideeën of is er informatie die je graag terug zou willen vinden? Laat het dan horen via COR@NWO.nl.

Confidental Infomation