Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I december 2019)

De COR zoekt nieuwe leden! Werk je bij een van de Universitaire Werkgroepen van NWO-I, lees dan verder. Daarnaast heeft de COR de bestuurder geadviseerd over de governance wijziging bij NWO-I.

Verkiezingen BUW-werknemers voor de COR

BUW-werknemers zijn op dit moment niet vertegenwoordigd in de COR. Daarom worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor deze groep NWO-I-medewerkers. Kandidaten kunnen zich tot 22 december melden en op 13 januari 2020 zijn de verkiezingen. Goed om te weten: werknemers met een tijdelijk contract zoals oio's en postdocs krijgen contractverlenging voor de tijd die zij in de COR NWO steken. Ben je BUW-werknemer en heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de COR: Sanne Prins via COR@nwo-i.nl.

Wijziging in de governance van NWO-I

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, ontving de COR een adviesaanvraag over een wijziging van governance bij NWO-I. De COR stuurde daarop een officieel advies aan de bestuurder. Daarin werden een aantal kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde wijziging. Zo wilde de COR graag meer specifieke beschrijvingen van de functies directeur NWO-I en directeur Bedrijfsvoering Bureau NWO-I ontvangen, vóór de werving en selectie van start gaat. Ook ziet de COR graag dat duidelijk wordt vastgelegd via welke rapportagelijnen informatie loopt. Essentieel daarbij is efficiëntie, zodat instituten niet door gebrek aan afstemming overvraagd worden. Met betrekking tot de evaluatie van de wijziging heeft de COR bijzondere aandacht gevraagd voor hoe de instituten hun belangenbehartiging binnen de Raad van Bestuur ervaren. Als de bestuurder deze punten in acht neemt ondersteunt de COR het voorstel voor wijziging van de governance, om zo de efficiëntie van de NWO-I-organisatie te versterken.

En verder op de COR-agenda

De komende periode is de COR druk bezig met de UVR-onderhandelingen. We hopen de onderhandelingen in de eerste helft van december af te kunnen ronden. Ook heeft de COR een concepttekst ontvangen over de centrale (NWO-I-)visie op de opleiding van oio's en postdocs. Iets waar we vanzelfsprekend kritisch naar kijken, vóór we een reactie geven.

Confidental Infomation