Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I december 2020)

De COR NWO neemt de medezeggenschapsstructuur binnen NWO onder de loep. Naast de lokale instituutsraden en de COR NWO zal er een medezeggenschapsraad op NWO-I-niveau worden toegevoegd. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Ook blijven de gevolgen van het coronavirus onderwerp van gesprek. Thema's die op de agenda staan: de voortzetting van de tijdelijke uitvoeringsregeling woon-werkverkeer, vergoeding voor thuiswerken en het NWO-beleid rondom thuiswerken in de periode ná corona.

Nieuwe medezeggenschapstructuur

De aangepaste governance met een directeur NWO-I was voor de COR NWO aanleiding om ook de medezeggenschapsstructuur binnen NWO onder de loep te nemen. Samen met de bestuurders en de lokale ondernemingsraden hebben we besloten dat een aanpassing op zijn plaats is. De komende paar maanden gaan we dit verder uitwerken. De lokale instituutsraden en de COR NWO blijven in elk geval bestaan. Wel wordt een medezeggenschapsraad op NWO-I-niveau toegevoegd zodat de scheiding tussen NWO-I-onderwerpen (waar Miriam Luizink als directeur NWO-I verantwoordelijk voor is) en onderwerpen die spelen voor de gehele NWO-koepel (onder verantwoording van de raad van bestuur) duidelijker wordt.

Gevolgen van het coronavirus

Binnen de COR NWO zijn de gevolgen van het coronavirus geregeld onderwerp van gesprek. Zo onderhandelt de COR met de bestuurder over de voortzetting van de tijdelijke uitvoeringsregeling woon-werkverkeer. Ook hebben we een vergoeding voor thuiswerken en een eenmalige tegemoetkoming voor de afgelopen thuiswerkperiode besproken. Daarnaast denken we mee in de werkgroep 'hybride werken’. Deze werkgroep zal een voorzet doen voor het NWO-beleid rondom thuiswerken in de periode ná corona.

Confidental Infomation