Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I januari 2020)

Nieuwe NWO-uitvoeringsregelingen

Na onderhandeling tussen de COR-delegatie en de werkgever is op bijna alle uitvoeringsregelingen (UVR) overeenstemming bereikt. Tijdens de vergadering tussen bestuurder en COR van 10 december 2019 zijn de uitvoeringsregelingen behalve op UVR 1 (Reiskosten woon-werkverkeer) en UVR 4 (Studiefaciliteiten) vastgesteld.

In de nieuwe UVR die vanaf 1 januari 2020 geldt, zijn meeste regelingen nagenoeg ongewijzigd. Nieuw is dat we voor de behandeling van bezwaren en klachten tegen personele beslissingen nu één klachtenregeling hebben. De vergoeding van beeldschermbrillen is verhoogd van 250 naar 300 euro en verder is de redactie van verschillende regelingen verbeterd.

Over de UVR1 en de UVR 4 gaan we opnieuw onderhandelen met de bestuurder, met als doel de aangepaste regelingen per 1 juli 2020 alsnog in te voeren.

Adviesaanvraag Nieuw Financieel Systeem voor NWO-instituten

De COR heeft een adviesaanvraag ontvangen over het implementeren van een Nieuw Financieel Systeem (NFS) bij alle NWO-instituten. Aanvullend hierop is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de COR en alle lokale raden. Tijdens deze bijeenkomst werd het nut en noodzaak van één financieel systeem voor alle instituten nog eens extra onderschreven. De COR is voornemens positief te reageren op deze adviesaanvraag. Wel zien we nog enkele aandachtspunten. Zo is de risicoanalyse rondom de implementatie van het nieuwe systeem nog niet volledig.

COR mist BUW-collega

Helaas hebben zich geen BUW-medewerkers gemeld voor de COR-verkiezingen. Dit betekent dat de BUW-collega’s niet direct vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschap. Natuurlijk probeert de COR ook de belangen van deze collega’s te behartigen, maar zonder BUW-leden in de COR is dit wel lastiger. Daarom zullen we met een vast COR-contactpersoon voor de BUW-medewerkers gaan werken. Wie dit zal worden, maken we via de website van NWO-I op de COR-pagina bekend.

Confidental Infomation