Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I januari 2021)

De COR NWO sprak in december met Dirk Jan van den Berg (voorzitter raad van toezicht), bestuurders Stan Gielen en Caroline Visser en NWO-I directeur Miriam Luizink over de algemene zaken binnen NWO. Daarnaast is de COR NWO bijgepraat over het uitstel van de livegang van het Nieuw Financieel Systeem (NFS) van NWO-I. Intussen kijkt de COR NWO al vooruit naar komende onderwerpen als de overdracht naar de nieuwe COR NWO in mei.

Stand van zaken binnen NWO

In december sprak de COR NWO met Dirk Jan van den Berg (voorzitter Raad van Toezicht), bestuurders Stan Gielen en Caroline Visser en NWO-I directeur Miriam Luizink over de algemene zaken binnen NWO. Onderwerpen die onder andere ter sprake zijn gekomen: de NWO-evaluatie, de doorontwikkeling van NWO-I, financiële ontwikkelingen en het structurele begrotingstekort bij NWO‑I. Ook zijn de te verwachten instemmings- en adviesaanvragen voor 2021 doorgenomen, waaronder de beoordelingssystematiek, het personeelsinformatiesysteem, het begrotingstekort en de uitwerking hiervan, en de inzet van bureau NWO-I. Wil je weten wat er precies is besproken tijdens dit overleg? Meld je dan aan voor de COR-mailinglist via COR@nwo-i.nl.

Uitstel livegang Nieuw Financieel Systeem (NFS)

In de eerste helft van december werd duidelijk dat de deadline van 1 januari 2021 om het Nieuw Financieel Systeem live te laten gaan, niet gehaald kon worden. De COR NWO is bijgepraat over de situatie die door het uitstellen van de implementatie is ontstaan en zal goed geïnformeerd blijven. Ook halen de COR-leden actief informatie op bij het eigen instituut of organisatieonderdeel met als doel de gevolgen van dit uitstel in kaart te brengen.

Vooruitblik 2021

Komend jaar zal de COR NWO zich naar verwachting bezighouden met de volgende onderwerpen: corona, privacy en AVG, verkiezing van de BUW-vertegenwoordiging, en een aanpassing van de organisatie van de medezeggenschap met overdracht naar deze nieuwe COR NWO (begin mei 2021). Ook maakt de COR weer een eigen jaarverslag. Zodra dit COR NWO-jaarverslag 2020 klaar is, kun je dit downloaden op de NWO-I website. Mochten er zaken zijn die jij graag besproken ziet in de COR, dan kun je die altijd inbrengen via COR@nwo-i.nl.

Confidental Infomation