Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I juni 2020)

De Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) heeft het Jaarverslag 2019 gepubliceerd op de NWO-I-website. Daarnaast heeft de COR NWO een positief advies uitgebracht rondom de aanstelling van een nieuwe directeur NWO-I. Ook is de COR NWO is erg blij dat een nieuwe centrale arbocoördinator is aangesteld.

Jaarverslag COR NWO 2019 beschikbaar

Wil je weten wat de COR NWO in 2019 allemaal heeft gedaan? Lees dan het COR Jaarverslag eens door. Je vindt deze op de COR-pagina op de NWO-I-website.

Positief advies voor directeur NWO-I

De COR NWO heeft een positief advies uitgebracht rondom de aanstelling van een nieuwe directeur NWO-I. Onze voorzitter heeft als toehoorder plaatsgenomen in de benoemingsadviescommissie (BAC) en een delegatie van de COR heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de beoogde kandidaat. Volgens de COR is deze kandidaat van toegevoegde waarde voor de institutenorganisatie.

Nieuwe centrale arbocoördinator 

De COR NWO is blij dat er een centrale arbocoördinator is aangesteld. De COR maakte zich al een tijd hard voor de invulling van deze positie. De arbocoördinator zorgt samen met de instituten voor een Arbo- en Milieubeleid voor heel NWO-I. Ook adviseert hij het Stichtingsbestuur hierover. Daarnaast is de arbocoördinator het aanspreekpunt voor de BUW-medewerkers rondom arbozaken die niet thuishoren bij de betreffende faculteit. We kijken uit naar een goede samenwerking met de nieuwe centrale arbocoördinator Sjoerd Wouda.  

Confidental Infomation