Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I mei 2020)

Inmiddels heeft de Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO)  voor de tweede keer digitaal vergaderd en hebben we een goede modus operandi gevonden. Zo heeft de COR NWO een instemmingsverzoek ontvangen voor het aanstellen van een nieuwe centrale arbocoördinator. Daarnaast blijven we meedenken over de inzetbaarheid van NWO-medewerkers tijdens de coronacrisis en keken we samen met de werkgever nog eens goed naar de uitvoeringsregeling (UVR) woon-werkverkeer.

Centrale arbocoördinator NWO-I

Begin mei heeft de COR een instemmingsaanvraag ontvangen voor het aanstellen van een nieuwe centrale arbocoördinator. Deze coördinator adviseert, ontwikkelt en implementeert beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden en milieu. Ook zorgt de coördinator voor een correcte en effectieve uitvoering van het beleid. Hij/zij werkt dus nauw samen met de arbo- en milieumedewerkers binnen de instituten. De COR-commissie Arbo heeft intensief overleg met hoofd P&O NWO-I Liz Schilt en we verwachten op korte termijn onze reactie te kunnen sturen.

Inzetbaarheid tijdens de coronacrisis

De taskforce Duurzame inzetbaarheid komt veelvuldig ‘bij elkaar’. In deze taskforce is ook een delegatie van de COR vertegenwoordigd. De taskforce stelt een enquête op voor alle NWO-medewerkers over hun ervaringen met thuiswerken. Het doel van deze enquête is om positieve én negatieve punten rondom thuiswerken te inventariseren, ook voor na de coronacrisis. De verwachting is dat deze enquête medio juni onder de medewerkers wordt verspreid.

Tijdelijke uitvoeringsregeling woon-werkverkeer

Op 1 juli 2020 zou de nieuwe regeling woon-werkverkeer (UVR 1) ingaan. Hiermee wordt reizen met het openbaar vervoer zo veel mogelijk gestimuleerd. Maar gezien de huidige situatie is deze regeling niet op zijn plaats. De COR en NWO hebben overlegd over een nieuwe tijdelijke regeling die beter aansluit op de realiteit. De COR heeft inmiddels ook instemming gegeven voor deze tijdelijke aanpassing. Lees er meer over op de NWO-I website.

Confidental Infomation