Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I oktober 2019)

Medezeggenschap adviseert over functiehuis en inrichting directie NWO-I

Voor de COR stonden afgelopen bijeenkomst twee onderwerpen hoog op de agenda. Ten eerste speelde de vraag of aanpassingen binnen het functiehuis moeten worden voorgelegd aan de COR. Een externe deskundige oordeelde deels van wel. Daarnaast adviseert de COR aan de bestuurder of de NWO-instituten gebaat zijn bij één eindverantwoordelijke directeur NWO-I.

Instemmingsaanvraag voor herziening functiehuis
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, heeft de COR samen met de bestuurder een externe deskundige advies gevraagd over vermeend instemmingsrecht op de invoering van het functiehuis voor niet-wetenschappelijk personeel. Inmiddels heeft de deskundige bevestigd dat, gezien de uitvoering, op een onderdeel instemmingsrecht van toepassing was. We gaan binnenkort in overleg met de bestuurder over hoe we aanpassing van het functiehuis voor NWO-personeel in het vervolg zullen aanpakken. 

Wijziging in de governance van NWO-I
De COR heeft een adviesaanvraag ontvangen over een wijziging van governance bij NWO-I. Kern van die wijziging is het aanstellen van één eindverantwoordelijke directeur voor NWO-I. In het voorstel wordt deze directeur formeel leidinggevende van de instituutsdirecteuren en voorzitter van het Directeurenoverleg (DO). In aanvulling hierop wordt een directeur Bedrijfsvoering Bureau NWO-I aangesteld. Deze directeur wordt verantwoordelijk voor het aansturen van het Bureau NWO-I, met uitzondering van de afdeling Strategische Ondersteuning. Deze afdeling zal direct onder de nieuwe directeur NWO-I vallen. De directeur Bedrijfsvoering zit ook het Instituutsmanagersoverleg (IM) voor.

In de overlegvergadering van 27 augustus heeft de bestuurder het voorstel toegelicht. Om tot een uiteindelijk advies te komen, zijn aan de bestuurder aanvullende vragen gesteld. Na de vergadering van 22 oktober verwacht de COR een definitief advies te kunnen uitbrengen.

Start onderhandelingen nieuwe UVR
Op 31 december 2019 lopen de huidige uitvoeringsregelingen (UVR) af. Het is aan de bestuurder én de COR om tot een nieuwe set regelingen te komen. Inmiddels heeft de COR input ontvangen van de lokale ondernemingsraden en is mede op basis van deze input de inzet bepaald. In oktober en november zijn de onderhandelingen en in december hopen we de nieuwe UVR bekend te kunnen maken. Aangezien deze regelingen álle collega’s van NWO aangaan, neemt de COR deze onderhandelingen niet licht op. We zullen hier de komende periode dan ook veel aandacht aan besteden.

Wil je uitgebreid op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan voor de COR-mailinglist via cor@nwo-i.nl. Je ontvangt de agenda's en vastgestelde notulen van de COR-vergaderingen en de overlegvergaderingen met de bestuurder.

Confidental Infomation