Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I oktober 2020)

De COR NWO is verheugd dat prof.dr. Marcel Levi per 1 april 2021 de nieuwe voorzitter wordt van NWO. Nog voor zijn formele benoeming maakte de COR NWO al kennis met hem. Ook heeft de COR NWO met de bestuurder gesproken over de vaststelling van de collectieve vrije dagen voor 2021 t/m 2023 binnen NWO-I. Er is besloten dat zowel de instituten als bureau NWO-I zelf bepalen welke collectieve vrije dagen zij kiezen.

Nieuwe voorzitter NWO

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen wordt prof.dr. Marcel Levi per 1 april 2021 de nieuwe voorzitter van NWO. Een delegatie van de COR had nog voor de formele benoeming door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een kennismakingsgesprek met Marcel Levi. De COR is blij dat met Marcel Levi een voorzitter is gevonden die het versterken van de link tussen fundamenteel, experimenteel en toegepast onderzoek voorstaat. We wensen Marcel Levi dan ook veel plezier en succes als voorzitter van NWO.

Geen collectieve vaststelling vrije dagen

Eind september ontving de COR een instemmingsaanvraag om de collectieve vrije dagen voor 2021 t/m 2023 vast te leggen. In de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) is bepaald dat de werkgever jaarlijks, met instemming van de (C)OR, maximaal vijf collectieve bedrijfssluitingsdagen kan vaststellen. De COR heeft de aanvraag besproken en input opgehaald bij de ondernemingsraden van alle instituten. Daaruit bleek dat met het collectief vastleggen van verplichte vrije dagen te weinig ruimte overblijft om in te spelen op lokale situaties. In overleg met de bestuurder is vastgesteld nu op lokaal niveau te bepalen welke collectieve vrije dagen ingezet worden. Zowel de NWO-instituten als bureau NWO-I kiezen nu dus zelf hun verplichte vrije dagen voor 2021 t/m 2023, leggen deze voor aan de lokale ondernemingsraad en stellen ze daarna vast. De medewerkers van de universitaire werkgroepen (BUW) volgen de collectieve vrije dagen, zoals deze zijn vastgesteld door hun eigen universiteit.

Inside NWO-I, oktober 2020

Confidental Infomation