Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I september 2020)

Na de zomervakantie is de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NWO weer opgestart. De COR NWO heeft een advies uitgebracht over een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I. Ook is de COR NWO betrokken bij maatregelen rondom het coronavirus. Mocht je vragen hebben of een keer een vergadering van de COR NWO bij willen wonen, neem dan contact op via COR@nwo-i.nl.

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement NWO-I

Eind 2019 kreeg de COR een adviesaanvraag over het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I, om verder invulling te geven aan de governance wijziging van NWO-I. De COR gaf al eerder advies m.b.t. deze wijziging: de aanstelling van één eindverantwoordelijke directeur voor heel NWO-I (Miriam Luizink) en de aanstelling van een directeur bedrijfsvoering bureau NWO-I (Jan van der Boon).

In januari heeft de COR concepten ontvangen van de statuten en het huishoudelijk reglement die aangepast waren op de nieuwe vorm van governance en heeft deze kritisch bekeken. We bespraken deze met bestuurder Caroline Visser en deden suggesties voor verbeteringen. In de vergadering van 7 juli jl. heeft de COR de laatste aanpassingen besproken en geconcludeerd dat hiermee adequaat invulling is gegeven aan de governance wijziging. NWO-I-medewerkers worden binnenkort via de NWO-I-website geïnformeerd over de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement en ook in de Inside NWO-I van oktober staat meer over dit onderwerp.

Corona en duurzame inzetbaarheid

Elke vergadering bespreekt de COR zowel intern als met de bestuurder of er nog bijzonderheden zijn op coronagebied. Eerder nam de voorzitter van de COR al zitting in de taskforce 'Duurzame Inzetbaarheid' waarin onder andere de enquête over thuiswerken werd uitgedacht. De uitkomsten van deze enquête zijn inmiddels bekend. De lokale raden bespreken dit op instituutsniveau met de eigen instituutsdirecteur. De komende tijd gaat de COR aan de hand van de uitkomsten kijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. De bestuurder haakt ook in op de actualiteit en heeft de COR gevraagd om twee leden aan te dragen voor een nog in te richten werkgroep 'Hybride Werken'. Deze werkgroep zal input geven over hoe thuiswerken een onderdeel kan worden van het werken binnen NWO. Later dus meer!

Confidental Infomation