Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I juni 2019)

Wat doet de nieuwe COR NWO voor jou?

De Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) werkt namens alle NWO- en NWO-I-werknemers samen met de bestuurder aan het goed functioneren van de organisatie. De COR NWO ontvangt bijvoorbeeld instemmingsaanvragen voor nieuw beleid. De COR onderzoekt het voorstel en moet vervolgens eerst goedkeuring geven, vóór NWO het beleid mag doorvoeren. Ook kan de COR zelf een beleidsvoorstel aandragen.

Wie zit er namens jou in de COR NWO? 
Half mei is de nieuwe, tweejarige zittingstermijn van de COR NWO ingegaan. De COR NWO telt voortaan 14 zetels. AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR, SRON, NWO-D (2 zetels) en bureau NWO-I zijn vertegenwoordigd. De 2 zetels van NWO-I-werknemers in de universitaire werkgroepen en de zetel van ARCNL zijn nog niet ingevuld.
Eén keer per maand vergadert de COR NWO en elke twee maanden is er overleg met de raad van bestuur van NWO. Tijdens de eerste interne vergadering heeft de COR NWO Fons Kuijk van het CWI unaniem gekozen als voorzitter. Wie zit er namens jou in de COR NWO?

Heb je een kinderwens m/v, ben je zwanger of geef je borstvoeding?
Op 9 april 2019 heeft de COR NWO ingestemd met het voorgestelde beleid kinderwens m/v, zwangerschap en lactatietijd bij NWO-I. Het beleid bevat een checklijst waarmee risico's voor de vruchtbaarheid m/v, zwangerschap en lactatietijd kunnen worden bepaald. Hierbij kunnen ook de maatregelen worden beschreven om deze risico's zo veel mogelijk te beperken.
Daarnaast bevat het voorstel uitgebreide informatie over het te voeren beleid én een toelichting op de risicofactoren.
Het voorstel is door de centrale Arbocoördinator van NWO-I besproken met de Arbocommissie van de COR NWO en met de raad van bestuur. De commissie heeft geconcludeerd dat het een zeer zorgvuldig opgezet beleid is. Het uitgewerkte beleid wordt op een later moment op de NWO-I-website geplaatst onder 'Personeelsinformatie'.

Vernieuwd beleid arbeidsomstandigheden NWO-I
De COR NWO heeft op 18 april 2019 ingestemd met het arbeidsomstandighedenbeleid NWO-I. Hierin staat hoe de arbeidsomstandigheden zijn georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de afspraken rondom risico-inventarisatie en -evaluatie, crisismanagement en bedrijfshulpverlening. Maar ook de samenwerking met de ondernemingsraden is hierin vastgelegd.
De COR NWO heeft bij de instemming wel als voorwaarde gesteld dat medewerkers – indien van toepassing – expliciet worden geïnformeerd over een intredekeuring, de zogenaamde nulmeting bij de start van het dienstverband. Het is voor de COR NWO daarnaast van groot belang dat het beleid door alle instituten op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.
Omdat een gedeelte van de tekst nog niet eenduidig was opgesteld, heeft de COR NWO deze onduidelijkheid weggenomen en een aangepast tekstvoorstel gedaan aan de bestuurder. Het uitgewerkte beleid wordt op een later moment op de NWO-I-website geplaatst onder 'Personeelsinformatie'.

Meer informatie over arbeidsomstandigheden en zwangerschap vind je op de Arbo-pagina op de NWO-I-website.

 

 

Confidental Infomation