Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (april 2022)

Is vergaderen het enige wat de ondernemingsraden bij NWO doen? Die vraag krijgen de leden regelmatig en het antwoord daarop is 'nee'.
We verdiepen ons bijvoorbeeld in de governance van NWO en aansturing van NWO-I en geven feedback op de strategie van NWO.
Daarnaast heeft de COR NWO in de tweede helft van april een tweedaagse training over de eigen missie en visie: welke onderwerpen vinden we belangrijk en hoe vertegenwoordigen we alle NWO-I-medewerkers zo goed mogelijk? 

Nieuws van de COR NWO

Hybride werken: krijg ik nog steeds een vergoeding als ik thuiswerk?
Op het moment van schrijven zijn de onderhandelingen tussen werkgever en COR NWO in volle gang. Er zijn al grote stappen in de goede richting gezet en we verwachten op korte termijn witte rook. De tijdelijke thuiswerkvergoedingsregeling die nu geldt, loopt nog tot 1 juli 2022. Zo is er genoeg tijd voor besprekingen met als inzet een goede nieuwe regeling.

Nieuws van de GOR NWO-I

Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I: welke stappen heeft de GOR NWO-I genomen?
Sinds de vorige nieuwsbrief Inside NWO-I is de GOR NWO-I enkele keren bij elkaar geweest om de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I te bespreken.
Inmiddels hebben we besloten om de adviesaanvraag in delen te behandelen. Zo richten we ons eerst op de meer strategische kant van de adviesaanvraag, voordat we de afzonderlijke verbetervoorstellen onder de loep nemen. Met deze manier van werken kan de GOR NWO-I de verschillende gebieden van de adviesaanvraag adequaat behandelen. De GOR NWO-I heeft een eerste set met fundamentele vragen aan de bestuurder gestuurd. Na bestudering van de antwoorden hopen we het eerste deeladvies uit te brengen. 

De GOR NWO-I denkt mee!
Op verzoek van de bestuurder is de GOR NWO-I vertegenwoordigd in twee werkgroepen. Zo is Ed de Vries (SRON) toegetreden tot de werkgroep MOZ (medewerkersonderzoeken die NWO-I-breed gaat uitvoeren) en Bas Steenbeek (AMOLF) is lid van de werkgroep Vitaliteit NWO-I. Deze twee GOR-leden zitten op persoonlijke titel in de werkgroepen, maar brengen natuurlijk wel standpunten van de medezeggenschap in en houden de GOR NWO-I op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Tot slot is het goed om te weten dat de bestuurder zich te allen tijde aan de verplichting tot advies en instemming (zoals beschreven in de WOR) moet houden. Met andere woorden: hij betrekt de GOR NWO-I al in een vroeg stadium bij belangrijke vraagstukken en ontwikkelingen! 

Waar staan de GOR NWO-I en COR NWO voor?

Wil je meer weten of de medezeggenschapstructuur binnen NWO en NWO-I? En wil je graag weten waar de GOR NWO-I en/of COR NWO voor staan en wat ze doen? Kijk dan op de pagina Medezeggenschap op de NWO-I-website of lees dit artikel door, waarin alle rollen uitgebreid worden toegelicht.
Natuurlijk kun je ook de COR NWO en de GOR NWO-I zelf benaderen via COR@nwo-i.nl en GORNWOI@nwo-i.nl


Nieuwsbrief Inside NWO-I, april 2022

Op de NWO-I-website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I

Confidental Infomation