Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (februari 2024)

Voor de Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) en de Groepsondernemingsraad NWO-I (GOR NWO-I) staat 2024 onder meer in het teken van de tussentijdse UVR (uitvoeringsregelingen)onderhandelingen en de besturing van NWO-I.
Vanuit de medezeggenschap van NWO en NWO-I wensen we alle collega's een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat 2024 voor jullie een succesvol jaar wordt, zowel privé als in het werk. Wat brengt 2024?

Besturing en bedrijfsvoering NWO-I en UVR-onderhandelingen

Als medezeggenschap hopen we dat er een stabiele en duurzame oplossing voor de besturing van NWO-I komt en dat er goede voortgang wordt geboekt in de plannen voor de bedrijfsvoering van NWO-I. De COR NWO verwacht in 2024 een adviesaanvraag over de wijziging van de besturing van NWO-I.

De bedrijfsvoering NWO-I wordt besproken aan de GOR-tafel. We kunnen melden dat de bestuurder - in overleg met de GOR NWO-I - nog openstaande adviesaanvragen uit 2022 en 2023 voor domeinen binnen de 'Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I' recent heeft ingetrokken. In elke overlegvergadering informeert de bestuurder de GOR NWO-I over de ontwikkeling van nieuwe jaarplannen voor de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering bij NWO-I. Aangekondigd is dat eind januari een voorstel voor de organisatie van het bureau verwacht wordt. Voor zover advies- of instemmingsplichtig zal de bestuurder voorgenomen besluitvorming over alle nieuwe (jaar)plannen aan de GOR NWO-I voorleggen.

Daarnaast doen we ons uiterste best goede nieuwe afspraken te maken in de tussentijdse UVR-onderhandelingen. Onderwerpen die we daarin in ieder geval bespreken zijn: personeelsgesprekken, vergoedingsbedragen en een mogelijke aanstelling van een ombudsfunctionaris.

Gezond werkklimaat, inclusieve cultuur en talent

NWO streeft ernaar een organisatie te zijn met een gezond werkklimaat en een inclusieve cultuur, waarin al het talent van iedereen bij NWO en NWO-I de kans krijgt die het verdient (NWO Strategie 2023 - 2026). Wij nemen dit streven mee als uitgangspunt voor het komende jaar. Bijvoorbeeld bij het bespreken van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek (MOZ) bij NWO-I, maar ook bij bovengenoemde UVR-onderhandelingen.

Een ander onderwerp op de 2024-agenda: met de ondernemingsraden van NWO-D, bureau NWO-I en de instituten evalueren we de medezeggenschapsstructuur. We bespreken onder andere of we de efficiency kunnen vergroten. 

Schuif aan bij een vergadering van de medezeggenschap

Wij gaan ervoor! Wil je weten hoe we dit 'in het echt' doen? Schuif dan aan in een vergadering. Ook dit jaar zijn alle werknemers van NWO-D en NWO-I als toehoorder welkom bij vergaderingen van de COR NWO en mogen de collega’s van NWO-I vergaderingen van de GOR NWO-I bijwonen. Beide raden vergaderen in 2024 (in ieder geval) op 6 februari, 5 maart, 9 april, 18 april, 7 mei, 13 juni, 2 juli, 10 september, 8 oktober, 12 november en 3 december.

Confidental Infomation