Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (maart 2022)

In de bijna-post-coronasamenleving zit de medezeggenschap niet stil: de COR NWO onderhandelt met de bestuurder over vergoedingen voor thuiswerken, want hybride werken is de nieuwe praktijk.
Een van de andere onderwerpen is de NWO strategie: de COR NWO heeft feedback op de inhoud gegeven en krijgt in het voorjaar opnieuw een rol als een concept gereed is.
De GOR NWO-I buigt zich over de voorgenomen besluiten in het kader van de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I.

Nieuws van de COR NWO

Hybride werken: krijg ik een vergoeding als ik thuiswerk?
Op het moment van schrijven zijn de onderhandelingen tussen werkgever en COR NWO nog in volle gang. We praten onder andere over de vergoeding voor thuiswerken en over een tegemoetkoming voor thuiswerkfaciliteiten, zoals een ergonomisch bureau. Beide partijen vinden dat NWO-medewerkers een vergoeding moeten krijgen als ze op een andere locatie dan het instituut of NWO-kantoor werken. De hoogte van de vergoeding en de manier waarop die wordt uitgekeerd zijn onderwerp van gesprek.

NWO strategie 2023-2026: hoe staat het er nu voor?
De consultatiefase van het strategieproces is afgelopen. Alle NWO-medewerkers hadden de mogelijkheid een enquête in te vullen. Daarnaast heeft ook de COR NWO uitgebreid inhoudelijke feedback gegeven. Begin maart kregen de medewerkers van NWO-D en NWO-I een uitnodiging voor een terugkoppeling door de projectgroep op hoofdlijnen tijdens een Webinar.
Wanneer de strategie meer vorm krijgt en een concept gereed is, wordt de COR NWO formeel betrokken. Lees het artikel NWO-strategie bereikt fase 3: ophalen en ontwerpen in deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Nieuws van de GOR NWO-I

Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I: de adviesaanvraag ligt bij de GOR NWO-I
De GOR NWO-I is eind januari om advies gevraagd over acht voorgenomen besluiten van het Stichtingsbestuur over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering NWO-I. Tijdens de vergadering van 8 februari is deze adviesaanvraag uitvoerig besproken. De komende tijd beraadt de GOR NWO-I zich op zijn advies. Omdat het een dusdanig belangrijk onderwerp is, met veel impact op de instituten en het bureau, heeft de GOR een externe adviseur in de arm genomen.

Waar staan de GOR NWO-I en COR NWO voor?

Wil je meer weten of de medezeggenschapstructuur binnen NWO en NWO-I? En wil je graag weten waar de GOR NWO-I en/of COR NWO voor staan en wat ze doen? Kijk dan op de pagina Medezeggenschap op de NWO-I-website of lees dit artikel door waarin alle rollen uitgebreid worden toegelicht.
Natuurlijk kun je ook de COR NWO en de GOR NWO-I zelf benaderen via COR@nwo-i.nl en GORNWOI@nwo-i.nl

Nieuwsbrief Inside NWO-I, maart 2022
Op de NWO-I-website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I

Confidental Infomation