Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (oktober 2022)

De GOR NWO-I heeft de adviesaanvragen over de eerste vijf domeinen binnen de 'Ontwikkeling Bedrijfsvoering NWO-I' ontvangen. Daarover zijn al schriftelijk vragen gesteld en is samen met de lokale raden een analyse gemaakt. Aan de hand van deze analyse en reactie op de vragen verwacht de GOR NWO-I in de tweede helft van oktober een advies uit te brengen. Na afronding van deze vijf adviestrajecten verwacht de GOR NWO-I de adviesaanvragen van de overige domeinen te ontvangen en te behandelen.
De COR NWO verwacht dat de adviesaanvraag over de governance-wijziging voor NWO-I binnenkort op tafel ligt. Ook heeft de COR NWO onlangs het jaarverslag 2021 gepubliceerd op de NWO-I-website.

Nieuws van de GOR NWO-I

Ontwikkeling Bedrijfsvoering NWO-I

De GOR NWO-I heeft inmiddels de adviesaanvragen over de eerste vijf domeinen binnen de 'Ontwikkeling Bedrijfsvoering NWO-I' ontvangen. Dit zijn de domeinen: Bestuursondersteuning & Strategie, Communicatie, Huisvesting & Facilitair, Arbo & Milieu en Juridische Zaken & Privacy.

Om tot een goed advies te komen hebben we al verschillende stappen gezet. Zo hebben we een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de bestuurder en werden de lokale raden uitgenodigd voor een werkbijeenkomst op 13 september. Tijdens deze bijeenkomst zijn door het uitvoeren van een PIN-analyse per domein alle positieve (P), interessante of zorgpunten (I) en negatieve punten (N) inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze analyse worden de daadwerkelijke adviezen door de GOR NWO-I geschreven. Op dit moment verwachten we dat we de tweede helft van oktober onze adviezen te kunnen uitbrengen.

Na afronding van deze vijf adviestrajecten verwachten we de adviesaanvragen voor ICT en Security, Financiën & Control, Inkoop, en Personeel & Organisatie. Ook ter voorbereiding van de adviezen over deze plannen zullen we weer een werkbijeenkomst met de lokale raden organiseren. We hopen zo uit alle hoeken van de organisatie input op te halen. Wil je dus iets kwijt, laat het dan weten aan de GOR NWO-I of jouw lokale raad.

Nieuws van de COR NWO

Overlegvergadering

Op 30 augustus sprak de COR NWO met bestuurder Caroline Visser. Omdat er op dit moment geen advies- en instemmingsaanvragen liggen, werden er vooral updates gegeven. Zo spraken we over de komende governance wijziging NWO-I, de voortgang bij de oprichting van een klimaatinstituut en het jaarverslag van NWO over 2021. Op 25 oktober staat de volgende overlegvergadering gepland en verwachten we dat de adviesaanvraag over de governance wijziging voor NWO-I op tafel ligt.

COR Jaarverslag 2021

Inmiddels is het COR jaarverslag 2021 opgesteld. Wil je weten waar de COR NWO in 2021 over heeft geadviseerd, lees dan het jaarverslag op de NWO-I website.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de GOR NWO-I, de COR NWO en de contactgegevens op de NWO-I website.


Nieuwsbrief Inside NWO-I, oktober 2022
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation