Print deze pagina

NWO begint aan strategie 2023-2026

Een team met collega’s vanuit alle organisatieonderdelen van NWO, inclusief NWO-I, is begonnen met de bouw van de strategie van NWO voor de periode 2023-2026. Elke vier jaar moet NWO namelijk een nieuwe strategie uitbrengen. Uitgangspunt bij deze update is de huidige missie van NWO en de drie rollen die gedefinieerd zijn in de huidige strategie: financier, uitvoerder van onderzoek en verbinder. De komende maanden staan in het teken van het intern ophalen van alles dat nodig is om tot een goede strategie te komen. Het projectteam krijgt daarbij hulp van een consultatiebureau. De strategie 2023-2026 moet voor de zomer klaar zijn.

Vanuit NWO-I zit ARCNL-directeur Joost Frenken in de stuurgroep van het project. Vanuit bureau NWO-I helpen Jacqueline Mout en Peter Spijker samen met andere projectteamleden vanuit alle hoeken en gaten van NWO aan het in goede banen leiden van het strategieproces. De afgelopen weken voerden zij gesprekken met deelbesturen en programmacommissies binnen NWO waaronder het directeurenoverleg van NWO-I. Daarbij werd terug- en vooruit gekeken met vragen zoals: ‘Wat gaat er goed en willen we blijven doen? Wat gaat er minder goed in de huidige strategie? Waar zitten witte vlekken en zouden we in de komende periode aandacht aan moeten besteden?’ Op basis van de uitkomsten wordt de brede consultatieronde ingericht die op het punt staat te beginnen: de ramen openfase. In deze fase wordt breed geluisterd binnen NWO en dus ook binnen NWO-I. Daarnaast worden trends en ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap in kaart gebracht en wordt contact gezocht met externe denktanks en planbureaus.

Meer informatie

Op ‘Joost’, het intranet van NWO, staat alle informatie over dit project, wie eraan meewerken, wat de planning is en hoe ook jij binnenkort kunt bijdragen aan de NWO-strategie 2023-2026. Binnenkort is meer bekend over hoe de consultatierondes er precies uit zullen gaan zien. Deze informatie wordt naast op Joost via de instituutsdirecteuren verspreid alsook in de volgende Inside NWO-I.

 

Confidental Infomation