Print deze pagina

NWO-financieringsinstrumenten voor jonge onderzoekers op een rij

Als onderzoeker van een NWO-instituut kun je aanspraak maken op een van de vele financieringsinstrumenten van wetenschapsfinancier NWO. NWO vindt het belangrijk dat vernieuwend onderzoek daarmee een impuls krijgt en doorstroom bij de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen bevorderd wordt. Inside NWO-I zet de mogelijkheden voor promovendi en net gepromoveerde onderzoekers bij instituten op een rij.

Rubicon

Ben je niet langer dan één jaar geleden gepromoveerd? Of ben je nog net met je promotieonderzoek bezig, maar heeft je promotor je proefschrift al goedgekeurd? Dan kun je een aanvraag voor een Rubicon indienen. Met deze financiering kun je minimaal 12 en maximaal 24 maanden bij een buitenlands instituut onderzoek doen. Met een Rubicon vergoedt NWO salariskosten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten. Rubicon heeft drie toekenningsrondes per jaar. Voor deze call geldt dat je een keuze maakt bij welk domeinloket je een aanvraag indient. Je hebt de keuze uit:

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)
  • Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW)
  • ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen)

Het NWO-Talentprogramma, met de Veni-subsidie

Met de jaarlijkse Veni-subsidie wil NWO wetenschappelijk innovatief onderzoek financieren en jonge, getalenteerde onderzoekers de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige onderzoekers. Onderzoekers die in aanmerking komen voor de Veni-subsidie hebben academische kwaliteiten die duidelijk uitstijgen boven wat gebruikelijk is. Een Veni is maximaal 320.000 euro. Ben jij een gepromoveerde onderzoeker met of zonder (vast) dienstverband, uit binnen- of buitenland, met de genoemde kwaliteiten? Je kunt een aanvraag indienen als je je PhD hebt behaald in de drie jaar voorafgaand aan de peildatum van de ronde, of als je gepromoveerd bent tussen 1 januari en 1 september van het peiljaar. Een vooraanmelding moet jaarlijks vóór begin september bij NWO binnen zijn en de sluitingsdatum voor de definitieve aanvraag is 31 januari.

Wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen (WBO)

Je kunt als promovendus of postdoc een aanvraag indienen voor de financiële ondersteuning van een wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting. Een voorwaarde is dat je op de datum van de bijeenkomst of ontmoeting in dienst bent van de wetenschappelijke instelling (zie deze lijst voor alle voorwaarden). De WBO staat open voor aanvragen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde.

De financiering is uitsluitend faciliterend bedoeld. NWO draagt bij aan de kosten van de organisatie, zoals de huur van een ontmoetingsplek, verblijfkosten van deelnemers en gastsprekers, en kinderopvang op de locatie van de bijeenkomst.

Voor een wetenschappelijke bijeenkomst is maximaal 15.000 euro beschikbaar. De maximale vergoeding per deelnemer is 60 euro en de organisatie van de wetenschappelijke bijeenkomst draagt zelf minimaal 25 euro per deelnemer bij. Voor een wetenschappelijke ontmoeting is maximaal 2.400 euro beschikbaar. De vergoeding per deelnemer is maximaal 60 euro. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. NWO honoreert ongeveer honderd aanvragen per jaar. Kijk voor meer informatie op de NWO-website.

Meer weten over financieringsinstrumenten van NWO?

Op de NWO-website vind je een uitgebreid overzicht van alle financieringsinstrumenten: alle calls, de call planning, welke financiering mogelijk is, de voorwaarden en hoe je financiering aanvraagt.
Financiering vinden | NWO

Nieuwsbrief Inside NWO-I, december 2023
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation