Print deze pagina

NWO-I kiest voor Carpentries, de hands-on lesmethode die bijdraagt aan meer Open Science

In 2021 richtte NWO-I het Digital Competence Center (DCC) op en stelde Reinder Radersma bij CWI aan als coördinator Data stewardship.
Het DCC levert laagdrempelig advies, expertise en praktische ondersteuning aan de onderzoekers bij de NWO-instituten om hun resultaten, onderzoeksdata en -software geschikt te maken voor hergebruik in het kader van Open Science.
Onlangs werd NWO-I lid van The Carpentries, een non-profit organisatie, die helpt met het opzetten van workshops op het gebied van reproduceer coderen en datamanagement. Radersma is enthousiast over wat deze workshops NWO-I kunnen brengen.

Opgezet door wetenschappers

Radersma vertelt dat The Carpentries een wereldwijd community-gedreven initiatief is om omgang met data en code uit science te verbeteren, om zodoende meer open science tot stand te brengen. The Carpentries richt zich op het ontwikkelen van basiscodeer- en datascience-vaardigheden van onderzoekers, zoals reproduceerbaar coderen en datamanagement.
Het unieke van The Carpentries is dat het is opgezet door wetenschappers, datastewards en software engineers, die ondersteund worden door professionele organisaties en - zonder daarvoor inkomsten te ontvangen - continu bijdragen aan verbetering van het lesmateriaal. The Carpentries maakt gebruik van open source software. Radersma: "De workshops en het lesmateriaal zijn goedkoop en relevant. Er zijn drie curricula, waarvan wij er binnen NWO-I twee gebruiken: data en software. Denk voor het datastuk aan workshops over onderwerpen als datacleaning, datamanagement (SQL) en visualisatie (data in grafiekjes). Dit gebeurt in programmeertalen R of in Python en altijd met data van een specifiek wetenschappelijk veld. Software Carpentry richt zich op het ontwikkelen van basisvaardigheden (Unix shell), reproduceerbaarheid (Git en Make) en coderen in R of Python".

Aansluiten bij onderzoeksvelden

Op basis van het aanbod van The Carpentries biedt DCC de NWO-instituten data- en softwareworkshops aan, die bedoeld zijn voor onderzoekers en de ondersteunende collega's.
Radersma legt uit dat de instituten elk hun eigen vraag naar ontwikkeling van vaardigheden hebben en dat workshops aansluiten bij bepaalde onderzoeksvelden: "Zo zet NSCR The Carpentries in voor het verwerken van sociale en ruimtelijke gegevens. Een dergelijke cursus over data speciaal voor de sociale wetenschappen zal voor de meeste andere instituten minder relevant zijn, maar ruimtelijke data is iets waarmee ook onderzoekers van andere instituten werken. Voor onderzoekers die in grote consortia werken (zoals bij Nikhef en ASTRON) is Software Carpentry interessant. Hun data wordt door de consortia beheerd en dus hoeven de onderzoekers zelf de data niet te schonen, ordenen en archiveren. Zij hebben er meer aan de code voor hun analyses te stroomlijnen en reproduceerbaar te maken. Bij AMOLF in de labs doen onderzoekers alle stappen zelf - ze zijn dus verantwoordelijk voor hun eigen data - en voor hen zijn data cleaning en codering heel nuttig".

Alle varianten

SRON en NSCR waren al eerder met The Carpentries aan de slag en organiseerden vervolgens binnen het eigen instituut trainingen op basis van de methode van The Carpentries. Deze trainingen werden in het instituut erg gewaardeerd. Radersma vertelt dat de standaardworkshop een tweedaagse is of een van vier halve dagen. Het lesmateriaal hiervoor is online beschikbaar en kan door iedereen gebruikt worden. DCC zal het mogelijk maken dat onderzoekers van NWO-I losse modules van The Carpentries kunnen volgen, omdat een workshop van twee dagen voor de onderzoekers een te groot tijdbeslag is.  Radersma: "We gaan alle varianten aanbieden, tweedaagse-, halvedagworkshops en modules. Binnenkort gaat er een e-mail naar alle NWO-I-medewerkers, waarin ze kunnen aangeven over welke onderwerpen ze een workshop zouden willen volgen. Ook zijn we van plan uitvraag te doen bij promovendi, zodat we voor hen trainingen op maat kunnen ontwikkelen. Voor de NWO-instituten op Amsterdam Science Park geven we in eerste instantie een workshop 'version control', gebaseerd op Git, een software die alle veranderingen in files registreert. Je kunt met de software terug naar eerdere versies en er zijn ook diverse voordelen voor het samenwerken in teams".

SRON en NSCR

Jelle de Plaa en Daniela Huppenkothen zijn instructeur bij SRON. Zij geven elke maand een workshop over open en reproduceerbare wetenschap. De Plaa is blij dat NWO-I breder inzet op Carpentries: "Het is een heel praktische leermethode, die onze collega's stap voor stap met nieuwe software laat kennismaken, en met datatools, die het uitvoeren van open science makkelijker maken. Met een halve dag training heb je de basis al een beetje in de vingers. Veel deelnemers zeggen dat ze veel van de workshop opsteken, dus ik denk dat collega's op andere instituten de workshops zeker gaan waarderen".

Ook Wim Bernasco (NSCR) beschouwt de methode van The Carpentries als een belangrijk element in het opleidingsaanbod van zijn instituut. Met een klein team organiseerde hij het afgelopen jaar wekelijks goed bezochte online workshops over het werken met programmeertaal. R. Bernasco: "Omdat de onderwerpen en sprekers elke week wisselden, waren deze workshops minder geschikt voor het opbouwen van basisvaardigheden. Om daarin te voorzien organiseert de groep binnenkort, in overleg met Reinder Radersma, een tweedaagse workshop over het reproduceerbaar werken met R in de sociale wetenschappen".

Live-coding

Radersma is om meerdere redenen enthousiast over The Carpentries: "Naast het feit dat de wetenschappelijke community via deze organisatie continu bijdraagt aan verbeteringen, ben ik een fan van de hands-on methode van lesgeven, namelijk via live coding. De instructeur programmeert in de workshop zelf of schoont data op, en de cursisten doen live mee. Er zijn altijd twee instructeurs op maximaal dertig cursisten, met daarbij een aantal 'helpers' die toeschieten bij technische problemen. Wij trainen ook instructeurs binnen de NWO-instituten. Dat heeft als voordeel dat we een interne groep opbouwen van mensen met kennis, waarop collega's altijd kunnen terugvallen. Dat is heel anders dan een trainer die voor twee dagen komt invliegen. The Carpentries kenmerkt zich door de gelijkwaardige uitwisseling tussen student en instructeur".

Een oproep van Reinder

Het DCC organiseert The Carpentries workshops vraaggestuurd, dus we hebben je hulp nodig bij het vaststellen van het cursusaanbod. We willen graag de workshops op locatie bij de instituten organiseren, dus is het belangrijk te weten waaraan behoefte is. De workshops zijn gratis en voor alle medewerkers. Bezoek onze website voor meer informatie over The Carpentries, een overzicht van potentiële lessen en om je interesse aan te geven: www.nwo-i.nl/dcccwnl. De Engelse link is: www.nwo-i.nl/dcccwen.

Tekst: Anita van Stel
Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2022

Confidental Infomation