Print deze pagina

NWO-I trapte af met Webinar over wetenschappelijke integriteit

Op 17 mei 2021 organiseerde NWO-I een interactief Webinar waarin prof.dr. Ralph Wijers (Anton Pannekoek Institute of Astronomy bij de UvA) uitlegde waarom wetenschappelijke integriteit een belangrijk onderwerp is en hoe onderzoekers ermee te maken kunnen krijgen.
Ongeveer negentig collega's van de negen NWO-instituten namen deel en stelden vragen over onder meer de praktijk van publiceren en het 'kopiëren' van ideeën van andere wetenschappers. Er komt een vervolg op dit Webinar, in de vorm van op maat opgezette interactieve bijeenkomsten bij elk NWO-instituut.

Joost Frenken, directeur van ARCNL, merkte tijdens het Webinar op dat schendingen van integriteit vaak heel subtiel en onzichtbaar plaatsvinden. Hij pleitte ervoor aan (junior)onderzoekers duidelijk te maken welke stappen ze moeten zetten als ze integriteitsproblemen in hun omgeving vermoeden.
"Kaart het eerst aan bij je leidinggevende. Als die mogelijkheid er niet is kan een gesprek met de vertrouwenspersoon soelaas bieden", was een suggestie van een andere deelnemer.

NWO-I pakt de handdoek voortvarend op: er komt een vervolg op dit Webinar, bij voorkeur in de vorm van interactieve bijeenkomsten bij elk instituut afzonderlijk met een afgepast programma. Daarvoor is hulp nodig van onze eigen wetenschappers, ambassadeurs die het stokje van Wijers kunnen overnemen binnen hun eigen instituut. Daarvoor benadert NWO-I de komende tijd wetenschappers met de vraag of ze bereid zijn een bijdrage te leveren aan voorlichting en discussie over wetenschappelijke integriteit. Heb je in de tussentijd al ideeën, of heb je vragen over dit thema? Mail dan met Arian Visser.

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

NWO-I volgt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018.
NWO-I heeft een eigen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO-instituten die van toepassing is op klachten over (vermeende) schendingen van de wetenschappelijke integriteit door een medewerker bij NWO-I. Deze klachten kunt u melden bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit, via meldpuntWI-NWO-I@nwo-i.nl.
Kijk voor meer informatie op de NWO-I website

Nieuwsbrief Inside NWO-I, juni 2021

Confidental Infomation