Print deze pagina

NWO-strategie bereikt fase 3: ophalen en ontwerpen

Eind februari is de tweede fase (consultatie) van het strategieproces van NWO afgerond. De resultaten van de enquête (NWO-D en NWO-I) zijn verwerkt en er vonden verdiepende focussessies plaats. Op 10 maart werden vervolgens twee webinars georganiseerd, in zowel het Nederlands als in het Engels (met Jacqueline Mout). In die webinars is op hoofdlijnen inhoudelijk teruggekoppeld wat in Fase 2 is gebeurd. Ondertussen is fase 3 van start gegaan: ophalen en ontwerpen, waarbij we conceptteksten gaan schrijven voor de nieuwe strategie.

Verdiepende focussessies

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de organisatie van interne en externe focussessies. Met experts en ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de organisatie gingen we in gesprek over de nieuwe NWO strategie. Aan de hand van de vier bouwstenen (aantrekkelijke onderzoekscultuur, onbelemmerde samenwerking, robuuste financiering en coherente onderzoeksagenda) faciliteerden we gesprekken over dilemma’s en mogelijke oplossingsrichtingen om mee te geven aan de raad van bestuur. Tijdens de interne focussessies in februari werden ook de resultaten van de interne enquête geanalyseerd. In de afbeelding onderaan deze pagina vind je een weergave van het vervolg van het strategieproces.

Terugkoppelsessie in de vorm van webinars

Op 10 maart organiseerde NWO twee webinars over het strategieproces (klik hier om het webinar terug te kijken). Hiervoor waren de medewerkers van NWO-D en NWO-I uitgenodigd. In de webinars werden vanuit het strategieteam de enquêteresultaten van NWO-D en NWO-I teruggekoppeld. Ook is op hoofdlijnen de opbrengst gedeeld van de verdiepende focussessies die in februari zijn gehouden. Naast het delen van informatie was er ook ruimte voor interactie, nabranders en het signaleren van eventuele witte vlekken. Met de webinars is de fase ‘ramen open’ afgerond. Vanaf nu gaat NWO schrijven aan de nieuwe strategie.

Vragen

Heb je vragen, neem dan contact op met Jacqueline Mout of Miriam Roelofs van bureau NWO-I.  

###

Tijdlijn strategieproces

Februari 2022: Start fase 3 - Net ophalen en ontwerpen. Verdiepende focussessies
Maart 2022: Start fase 4 - Plan uitwerken. 10 maart - digitale bijeenkomst terugkoppeling resultaten
April 2022: Product: conceptstrategie op hoofdlijnen
Mei 2022: Digitale bijeenkomst toelichting keuzes
Juni 2022: Start fase 5 - Valideren en vaststellen. Product: definitieve strategietekst
Juli 2022: Presentatie nieuwe strategie|
Jan 2023: Start nieuwe strategieperiode


Nieuwsbrief Inside NWO-I, maart 2022
Op de NWO-I website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation