Print deze pagina

NWO viert Coming Out dag

Voor de tweede keer stonden alle organisatieonderdelen van NWO en NWO-I stil bij 'Coming out dag', door het hijsen van de regenboogvlag. Hiermee vragen we speciale aandacht voor de positie van medewerkers met een LHBTI-achtergrond (LHBTI staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse personen). Rond 11 oktober hesen we bij de NWO-kantoren en -instituten de regenboogvlag zoals op de foto bij instituut CWI op het Amsterdam Sciencepark te zien is. Daarmee geven we het signaal af dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dat wij iedereen respecteren en gelijk behandelen. Zodat iedereen zich bij NWO kan ontplooien.

Er wordt mij, Léon Ouwerkerk - LHBTI-coördinator, weleens gevraagd of die aandacht nodig is, in de veronderstelling dat het in Nederland en vooral in een werkomgeving als NWO wel goed zit. Naar mijn mening is die aandacht zeker nodig, al is het maar om iedereen eraan te herinneren dat niet iedereen in hetzelfde hokje past of zich (altijd) vrij voelt zich volledig te ontplooien. Maar stel jezelf vooral de volgende vraag:
Hoeveel LHBTI-ers ken je überhaupt op je werk of privé?

Volgens Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, is 4 tot 6% van de Nederlandse bevolking lesbisch, homo- of biseksueel. Verder is 0,6 tot 0,7% transgender, 0,5% een intersekse persoon, en 3,9% genderfluïde. Het antwoord op de vraag is waarschijnlijk dat je er minder kent dan de genoemde percentages.

Uiteraard geldt dat niet iedereen hierover volledig open is. Zolang dat een eigen en bewuste keuze is, is dat uiteraard helemaal prima. Maar vanuit een sociaal en academisch standpunt is het erg belangrijk dat iedereen zich vrij en thuis voelt in onze organisatie. Op deze manier kan iedereen zich volledig ontplooien, als mens en als medewerker. Het zou daarom niet prima zijn als men niet open en zichzelf durft te zijn.

Ik wil daarbij extra aandacht vragen voor álle groepen binnen de LHBTI-gemeenschap, dus ook de mensen die wellicht niet in één vakje passen.

Een kennis wees mij er laatst op dat ik als Nederlandse witte homoman misschien meer mezelf mag zijn dan andere LHBTI-ers en wellicht zelfs lichtelijk geprivilegieerd ben. Los van voldoende verhalen die ik van NWO-collega’s ken en die dit tegenspreken, betekent dit nog altijd dat anderen helaas minder fortuinlijk zijn: collega’s en vrienden met een kleur, met andere sociale of culturele achtergronden, een handicap, of die gewoon net in een ander LHBTI-hokje passen. Terwijl iedereen dezelfde kansen zou moeten krijgen.

Het blijft dus belangrijk om aandacht te besteden aan Coming Out dag. We hijsen binnen heel NWO en NWO-I daarbij de regenboogvlag, als signaal dat écht iedereen zichzelf en open moet durven zijn, gerespecteerd en gelijk behandeld moet worden, waardoor iedereen maximaal in staat wordt gesteld zich te ontplooien.

Houd daarom s.v.p. alvast 13 november 2020 vrij voor het Tech-LHBTI-seminar ’Data, specifically data ethics and data privacy (and usage of data) and how it relates to the LGBT+ community’.

Als je op de mailinglist over LHBTI-zaken geplaatst wilt worden, of bij vragen c.q. om te spreken over (problemen rondom) dit onderwerp, neem dan contact met mij op.

Léon Ouwerkerk, LHBTI-coördinator
Email: l.j.ouwerkerk@cwi.nl


Nieuwsbrief Inside NWO-I, oktober 2020

Confidental Infomation