Print deze pagina

P&O-highlight: Generatieplan maakt minder werken mogelijk voor oudere werknemers

"Oefenen met vrije tijd, voordat je echt met pensioen gaat"

"Het is een van de mooie arbeidsvoorwaarden die NWO-I aan haar werknemers biedt", vertelt Joost Weber, beleidsadviseur P&O bij Bureau NWO-I.
Hij heeft het over het Generatieplan, waar hij zelf ook aan deelneemt. Oudere medewerkers krijgen via dit plan de kans om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Op zijn laatste werkdag voordat hij met pensioen gaat, vertelt Weber aan de redactie van Inside NWO-I welke voordelen hij van dit plan heeft ervaren.

Het Generatieplan is een regeling uit de Cao-OI en is van toepassing op werknemers die vijf jaar of korter verwijderd zijn van de AOW-leeftijd. De regeling maakt het sinds 1 juli 2018 mogelijk om buitengewoon verlof op te nemen met (gedeeltelijk) behoud van je salaris en met volledige pensioenopbouw. Dankzij de regeling kunnen werknemers gezond en vitaal werkzaamheden blijven verrichten tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd.

Tussenstap richting pensioen

Joost Weber startte twee jaar geleden met het Generatieplan. Hij twijfelde eerst wel. "Het is een prachtige regeling; je krijgt immers meer betaald dan waarvoor je werkt. Dus ik vond het erg verleidelijk. Maar ja, hoe gaat het in de praktijk op het werk én privé? Toch ben ik ervoor gegaan en zette daarmee ook feitelijk mijn eerste stap richting het pensioen", aldus Weber. "Het betekende dat ik van een vijfdaagse werkweek naar een driedaagse werkweek ging. Het was voor mij een soort oefenen met vrije tijd voordat ik echt met pensioen zou gaan. Van een fulltime baan naar helemaal niets is een hele grote stap. Nu maakte ik een mooie tussenstap."

Herverdelen van werk

Als je deelneemt aan het Generatieplan maak je met je leidinggevende afspraken. Welke werkzaamheden worden gedurende de periode van buitengewoon verlof uitgevoerd en hoe worden de niet meer uit te voeren werkzaamheden overgedragen. Daarbij moet voorkomen worden dat de werknemer die aan de regeling deelneemt en diens directe collega’s last krijgen van een onverantwoorde toename van de werkdruk. Weber vertelt: "De eerste overgang van 100 procent werken naar 60 procent was zeker even wennen. Niet alleen voor mij, maar ook, denk ik, voor de organisatie, omdat er natuurlijk niet zomaar een vervanger klaarstond. En het is niet zo dat het werk ook van de ene op de andere dag met 40 procent afneemt. Toen de vervanging geregeld was, kon ik echt profiteren van regeling."

Meer gunstige arbeidsvoorwaarden

"Ik zie het Generatieplan als een van de arbeidsvoorwaarden die wij hebben om medewerkers zo lang mogelijk goed inzetbaar te houden", vertelt Weber die er 42 dienstjaren bij NWO-I op heeft zitten. Zich realiserend dat hij met een P&O-pet op spreekt, is hij zeer te spreken over de arbeidsvoorwaarden die de organisatie op dit punt biedt. "Gedurende mijn hele werktijd, eerst bij FOM (op 1 januari 2017 is FOM onderdeel geworden van NWO-I, red.), heb ik echt veel voordeel gehad van de mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen en om je werk, ook in balans met de privésituatie, goed te kunnen uitoefenen. Zo heb ik bijvoorbeeld bij mijn beide kinderen destijds heel flexibel ouderschapsverlof op kunnen nemen. Omdat mijn vrouw in de verpleging werkt en dus een onregelmatig rooster heeft, konden we zo de combinatie werk en zorg voor onze kinderen heel goed regelen. Ook kreeg ik volop kansen om mezelf te ontwikkelen en opleidingen te volgen. In 1990 stapte ik als technicus bij Nikhef over naar een P&O-functie bij het FOM-bureau en volgde, gefaciliteerd door FOM, de Hbo-opleiding Personeelswerk. En later, rond mijn vijftigste, deed ik een loopbaanontwikkelingstraject, om een antwoord te vinden op de vraag hoe ik de jaren tot mijn pensioen optimaal inzetbaar zou kunnen blijven. Daaruit bleek dat ik weliswaar goed op mijn plek zat, maar dat een doorontwikkeling naar meer verdieping zou kunnen bijdragen aan mijn inzetbaarheid op de langere termijn. In lijn daarmee mocht ik van de werkgever een Master Bedrijfskunde aan de RU volgen. Ik heb daardoor ook nog een verdere groei kunnen maken in mijn werk en werd plaatsvervangend hoofd Personeelsdienst. Al deze arbeidsvoorwaarden, inclusief het Generatieplan, hebben het voor mij zeker mogelijk gemaakt om gezond en heel gemotiveerd de eindstreep te halen."

Met pensioen

Per 24 augustus 2021 is Weber officieel met pensioen, maar op 1 juni dit jaar stopte hij al met werken en nam hij afscheid van zijn collega's bij Bureau NWO-I. Weber is vrolijk en positief gestemd en het klinkt alsof hij zeker niet in een zwart gat zal vallen. "Ik heb gelukkig genoeg hobby’s. Ik speel viool en altviool en speel al langere tijd in een orkest, alhoewel dat laatste door corona al een tijdlang stil ligt. Ook ben ik gek op fotograferen en houd ik van lezen en films kijken. Mijn vrouw is nog niet met pensioen en ik wil mijn dagen goed vullen. Ik denk erover om cursussen te gaan volgen en om vrijwilligerswerk te gaan doen."

Extra informatie over het generatieplan

Voorwaarden voor deelname
Een belangrijke voorwaarde is dat werknemer – op de datum waarop deelname aan de Regeling Generatieplan ingaat – een dienstverband heeft van minimaal vijf jaar bij een van de werkgevers van de sector Onderzoekinstellingen (waaronder NWO-I). Ook is de werknemer vijf jaar of korter verwijderd van de AOW-leeftijd en is er geen overschot aan verlof. Andere (rand)voorwaarden lees je in de cao.

Vorm
Op basis van de cao wordt aan de deelnemer buitengewoon verlof verleend met gedeeltelijk behoud van salaris. Over het verleende buitengewoon verlof ontvangt de deelnemer 50 procent van het salaris, maar het percentage buitengewoon verlof mag de 40 procent niet te boven gaan. Voor werknemers met een deeltijddienstverband geldt het verlof naar rato. De pensioenopbouw en de verdeling van de premiebetaling door werkgever en werknemer wijzigt niet als gevolg van de deelname aan de regeling. Gedurende de deelname aan de regeling wordt vakantieverlof opgebouwd naar rato van de resterende arbeidsduur. De werkzaamheden van de deelnemer worden aangepast aan de gewijzigde arbeidsduur.

Meer weten
Wil je meer weten over de Generatieregeling? Kijk dan in de Cao-OI 2021, bijlage 5 Regeling Generatieplan. Of neem contact op met je P&O-adviseur.

Tekst: Melissa Vianen
Nieuwsbrief Inside NWO-I, juli 2021

Confidental Infomation