Print deze pagina

Sjoerd Wouda blikt terug op vier jaar COR NWO-voorzitterschap

“De COR NWO stond in de frontlinie bij het doorvoeren van de één-NWO-gedachte”

Het leiden van de Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) in tijden van transitie is geen sinecure. En toch is het hem gelukt. Sjoerd Wouda, software engineer bij NWO-instituut AMOLF, kijkt met een goed gevoel terug op zijn COR NWO-lidmaatschap. Acht jaar lang was hij lid van de COR NWO, waarvan vier in de rol van voorzitter. De COR NWO-verkiezingen 2019 zijn een feit en begin mei draagt hij het voorzittersstokje over. “Terugkijkend ben ik het meest trots op het realiseren van één uitvoeringsregeling (UVR) voor de hele organisatie. Dat ging niet zonder slag of stoot.”

Wouda vertelt dat hij zijn COR NWO-voorzitterschap combineerde met zijn drukke baan bij AMOLF, door drie dagen in de week aan de COR NWO te besteden. “In de praktijk redde ik het daar niet mee, zeker niet tijdens de NWO-transitie. Gelukkig zag mijn leidinggevende het belang van dit werk in en kreeg ik alle ruimte. En goede voorbereiding op de vergaderingen is wel het halve werk.” Een COR-voorzitter geeft niet alleen leiding aan de maandelijkse vergaderingen, maar houdt ook het overzicht van alles wat er binnen de COR NWO speelt. Wouda: “Ik lees alle stukken van de raad van bestuur (RvB) van NWO mee, en geef ze door aan de verschillende commissies binnen de COR NWO. De COR-leden richten zich op dossiers waar hun persoonlijke interesse ligt en waar ze inhoudsdeskundig op zijn. Daarnaast ben ik gesprekspartner voor bestuurder Caroline Visser en hebben we als dagelijks bestuur van de COR NWO tweemaandelijks agenda-overleg met haar.”

Nieuwe manier van werken
Tijdens de transitie stopten de leden enorm veel tijd in de COR NWO. De COR van de Stichting FOM en de COR van NWO werden opgeheven en samen met het CWI, NIOZ en in eerste instantie ZonMw werd een heel nieuwe COR NWO gevormd. “We moesten een hele nieuwe manier van werken zien te vinden. De beheersbaarheid van de organisatie is anders geworden, op dat vlak benijd ik de bestuurders niet,” zegt Wouda. “Vooral in de eerste termijn na de transitie hadden we veel last van de verschillen die er tussen de organisatieonderdelen zijn en was het even aftasten. De COR-collega’s zien nu echt elkaars belangen in en komen snel op dezelfde lijn. Nu de drukte van de transitie achter de rug is, hebben we ook meer tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. Het begint steeds beter te werken, maar het is wel een proces.”

Blijven luisteren
De speerpunten die de COR NWO voor 2018 opstelde, geeft de huidige COR NWO mee aan hun opvolgers die in mei van start gaan. Wouda benoemt de punten die wat hem betreft prioriteit hebben. “Werkdruk vind ik een extreem belangrijk onderwerp. Het is een ongrijpbaar thema, maar het is essentieel om hier aandacht aan te blijven geven.” Ook vindt hij dat de promovendi uit de BUW bijzondere aandacht vragen. “Wij hebben helaas nog geen BUW-afgevaardigden gevonden voor de COR NWO. Ik hoop van harte dat de nieuwe COR NWO goed met deze groep in gesprek blijft. Ook vind ik het wenselijk dat we blijven aandringen op het beschikbaar stellen van NWO breed intranet voor alle collega’s van NWO-I en  NWO-D.” Behalve de speerpunten benoemt Wouda het belang van de gevraagde en ongevraagde adviesrol die de COR NWO heeft. Daarmee doelt hij op het goed luisteren naar wat er speelt binnen de diverse organisatieonderdelen en die signalen af te geven aan de bestuurder. “Het is een kwestie van lange adem. De organisatie is groot, en niet altijd even daadkrachtig en soms versnipperd. Je wilt een centraal beleid kunnen voeren, maar tegelijkertijd moeten organisatieonderdelen als de NWO-instituten ook zichzelf kunnen zijn.”

Advies
Op 8 april jl. waren de verkiezingen en op 9 april vond de laatste COR NWO vergadering plaats in de huidige samenstelling. De nieuwe COR NWO komt begin mei samen met de oude en volgt een tweedaagse overdrachtstraining. Dan zal de inhoudelijke overdracht plaatsvinden. Wouda heeft nog enkele adviezen voor zijn opvolger. “Zorg dat je vooraf de belangrijkste punten hoog op de agenda zet, en probeer het overleg strak te leiden. Dat is vooral met zo’n grote groep lastig. Ga efficiënt met de tijd om en verlies niet teveel tijd met uitgebreide discussies. En wees je ervan bewust dat alle dossiers veel tijd vragen. Er zijn meestal geen quick wins te behalen.”

Trots
Persoonlijk heeft Wouda een groei doorgemaakt in zijn ambtstermijn: “Ik ontdekte dat het leuk is om met een heel team een prestatie neer te zetten. Daarnaast heb ik nieuwe capaciteiten bij mezelf ontdekt, zoals het vertalen van andermans zienswijzen naar een breder verband. En daarin raakvlakken en dwarsverbanden te zoeken.” Terugkijkend op zijn COR NWO-tijd is Wouda het meest trots op het realiseren van één uitvoeringsregeling (UVR) voor de hele organisatie. “Dat ging niet zonder slag of stoot,” zegt Wouda. “Het is een heel langzaam proces geweest om vier verschillende regelingen van verschillende werkgevers samen te voegen tot één. Maar iedereen is meegegaan!” Ook de onderlinge groei binnen de COR NWO en de samenwerking na de transitie vindt hij bijzonder. “Met het samenvoegen van alle NWO onderdelen in één COR hebben we toen een eerste stap gezet binnen de transitie naar een nieuw NWO. Wat mooi dat de COR NWO in de frontlinie stond van het doorvoeren van de één-NWO-gedachte.”

Over Sjoerd Wouda
Sjoerd Wouda (40) is ruim twintig jaar werkzaam als software-engineer bij AMOLF. AMOLF was de eerste werkgever na zijn studie elektrotechniek aan de HTS. In 2005 was hij bij AMOLF medeoprichter van de lokale OR. Toen stapte hij ook in de Centrale Ondernemingsraad van wat toen nog FOM was.


Tekst: Melissa Vianen
Nieuwsbrief Inside NWO-I april 2019

Confidental Infomation