Print deze pagina

Strategische conferentie Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) over infrastructuur

Op 11 november 2021 organiseerde de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI, onder voorzitterschap van Wim van Saarloos) de eerste strategische conferentie. De PCNI is in 2020 door de besturen van de KNAW en NWO ingesteld om te adviseren over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waarop het portfolio van nationale onderzoeksinstituten kan inspelen en de conferentie is daar een belangrijk ophaalmoment voor.

Wat vooraf ging

Voorafgaand aan de conferentie vonden zes discussiebijeenkomsten plaats, opgedeeld in verschillende domeinen, waaraan onderzoekers (jong en oud), universitaire bestuurders, instituutsdirecteuren, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de overheid, en andere relevante personen deelnamen. De uitkomsten vormden input voor de conferentie op 11 november.

Thema: Infrastructuur

De PCNI heeft als thema voor de conferentie infrastructuur gekozen omdat in alle wetenschapsdomeinen behoefte is aan infrastructuur van voldoende omvang en met voldoende ondersteuning. Omdat dergelijke ‘infrastructuur’ in toenemende mate de mogelijkheden van een individuele universiteit overstijgt, is er breed draagvlak voor een bijzondere rol van juist nationale instituten voor het verwezenlijken, ondersteunen en verder ontwikkelen van deze infrastructuur. ‘Infrastructuur’ is hierbij breed opgevat en kan betrekking hebben op apparaten, laboratoria, fysieke collecties, software en digitale data, en ook de inzet van programmeurs. De PCNI beseft dat de term ‘infrastructuur’ vaak gekoppeld wordt aan het bèta-technisch domein, maar benadrukt dat de term ook betrekking heeft op de toenemende behoeftes in de andere domeinen die de mogelijkheden van een enkele universiteit overstijgen.

De conferentie

Aan de hybride conferentie – in het Trippenhuis en online - namen meer dan 150 personen uit alle geledingen deel. Onder hen ook een aantal directeuren van NWO-instituten. Onder aanvoering van Wim van Saarloos discussieerden de aanwezigen over hoe alle instituten én universiteiten elkaar zouden kunnen versterken op het gebied van infrastructuur. Een van de conclusies van de aanwezigen is dat infrastructuur duurzaam gefinancierd moet worden, maar dat de wetenschap de handen nog meer ineen moet slaan om met onderzoek aan de oplossing van het klimaatprobleem bij te dragen. Ook bleek er duidelijk veel behoefte aan het samenbrengen en beter toegankelijk maken van data voor onderzoek, inclusief de daarbij behorende ondersteuning. De voorzitter van de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI), Hans van Duijn, hield een voordracht hoe het werk van de PCNI en PC-GWI elkaar kan versterken, met name waar het om die duurzame inbedding gaat. Marcel Levi, voorzitter NWO, sloot de bijeenkomst af.

Het vervolg

Het doel van de PCNI is dat NWO en KNAW met kracht in gaan zetten op een onderzoeksthema dat voor de wetenschap of maatschappij van belang is, waaruit nieuwe initiatieven kunnen voortkomen en het Nederlandse institutenlandschap de wetenschap versterkt. De PCNI zal mede op basis van de conferentie een advies voor de besturen van KNAW en NWO opstellen en dit begin 2022 aanbieden.

De startnotitie en meer informatie over PCNI is te vinden op de PCNI-website.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, december 2021

Confidental Infomation