Print deze pagina

Strategische Conferentie Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) op 11 november

In juni 2020 hebben de besturen van de KNAW en NWO de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) ingesteld. Dit naar aanleiding van de evaluatie van het portfolio van de instituten van de KNAW en NWO. De PCNI adviseert beide besturen de komende jaren gevraagd en ongevraagd over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen. Op 11 november 2021 organiseert de PCNI de eerste strategische conferentie over instellings-overstijgende uitdagingen en behoeftes van groot wetenschappelijke belang waarvoor een institutionele aanpak nodig is. Tijdens de conferentie wordt de nadruk gelegd op de rol van nationale instituten op het gebied van infrastructuur, waarbij dit thema vanzelfsprekend voor elk wetenschapsdomein een andere invulling kent.

Voorafgaand aan de conferentie vinden van 11 tot 18 oktober zes online discussiebijeenkomsten plaats, opgedeeld in verschillende domeinen. Voor elke bijeenkomst zijn ongeveer 25 personen uitgenodigd, variërend van onderzoekers (jong en oud), universitaire bestuurders, instituutsdirecteuren, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de overheid en andere relevante personen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen online te volgen. De uitkomsten worden gebruikt als input voor de conferentie op 11 november.  Als startpunt voor al deze discussies heeft de PCNI een startnotitie geschreven om de context en het doel duidelijk te maken.

Meer informatie

De startnotitie, meer informatie en de link (volgt in oktober) naar de discussiebijeenkomsten is te vinden op de PCNI-website.


Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2021

Confidental Infomation