Print deze pagina

Succesvol LHBTIQA+ evenement onderzoekt rol van ERGs in het bevorderen van inclusie bij NWO/NWO-I

Op woensdag 22 mei 2024 organiseerden het NWO/NWO-I LHBTIQA+ netwerk een bijeenkomst om de doelen en voordelen van Employee Resource Groups (ERGs) binnen NWO te onderzoeken. De bijeenkomst vond plaats in het Auditorium van NWO-kantoor Utrecht en werd online gestreamd voor degenen die niet fysiek aanwezig konden zijn. De interesse en aanwezigheid van een diverse groep collega's benadrukte het brede draagvlak en de betrokkenheid bij dit belangrijke thema. Het evenement was een waardevolle gelegenheid voor het delen van ervaringen en best practices met betrekking tot ERGs en LHBTIQA+ inclusie. De inzichten en ervaringen van de drie sprekers geven een inspirerende basis voor verdere stappen in het bevorderen van een inclusieve werkomgeving binnen NWO/NWO-I.

Opening en welkom

Caroline Visser, lid van de Raad van Bestuur (RvB) van NWO, opent de bijeenkomst. Ze benadrukt het belang van deze initiatieven voor NWO/NWO-I als organisatie. “We streven ernaar een inclusieve organisatie te zijn. Daar werken we iedere dag aan, maar we zijn er nog niet.” Het bevorderen van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) is cruciaal voor het welzijn van alle medewerkers en voor het creëren van een productieve en innovatieve werkomgeving. Caroline: “Daarom zijn groepen en initiatieven zoals deze belangrijk. Zodat we elke dag proberen het beter te doen, en blijven leren.” Ze prijst de inspanningen van het LHBTIQA+ netwerk en moedigt iedereen aan om actief deel te nemen en bij te dragen aan het gesprek.
 
Daarna neemt Léon Ouwerkerk, Hoofd HR CWI en LHBTIQA+ coördinator NWO/NWO-I iedereen mee in het programma en vertelt kort wat ERGs eigenlijk zijn: “Employee Resource Groups (ERGs) zijn vrijwillige, door werknemers geleide groepen die streven naar een diverse en inclusieve werkplek. Ze worden geleid en bijgewoond door collega’s met gedeelde identiteitskenmerken als gender, geaardheid, etniciteit, religie, of fysieke- of mentale aspecten. ERGs bieden ondersteuning, helpen bij persoonlijke en carrièreontwikkeling, bewustwording, en creëren zo een veilige ruimte waar werknemers zichzelf kunnen zijn.”

Het LHBTIAQ+ netwerk van NWO bestaat al langer, maar krijgt met dit event een re-start als ERG. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: het netwerk heet vanaf nu PRISM. “Vanuit de connectie die prisma’s hebben met de verschillende onderzoeksgebieden van de instituten, en natuurlijk met de kleuren van de regenboog”, aldus Léon.

Sprekers

Na Léons introductie vertellen drie verschillende sprekers over hun ervaringen met medewerkersnetwerken en de LHBTIQA+ gemeenschap:

  • Ella Bosch (beleidsmedewerker NWO-I) vertelt hoe verschillende aspecten van haar identiteit haar leidden naar onder andere het vrouwennetwerk van het Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour van de Radboud Universiteit waar ze haar PhD onderzoek deed. Ze benadrukte welke elementen volgens haar van belang zijn bij het runnen van een succesvolle ERG: een duidelijke missie, doelgroep en activiteiten, compensatie voor de vrijwilligers, erkenning als nuttige bron voor de organisatie, samenwerking met andere netwerken, én een beetje lef.
  • Julien van Campen (Universitair Docent aan de TU Delft) wil een LGBTIQ+ rolmodel zijn voor de studenten van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Hij is voorzitter van True U, de LHBTIQA+ organisatie voor medewerkers van de TU Delft. Julien vertelt over zijn ervaringen met het opzetten en leiden van een True U binnen de TU Delft. Hij deelt waardevolle do’s en don’ts, zoals het belang van rolmodellen (die hij zelf miste), goede zichtbaarheid, en het betrekken van bondgenoten.
  • Kshitij Mor (promovendus Universiteit Utrecht) vertelt over het belang van ERGs voor (potentiële) medewerkers uit minderheidsgroepen: daar waar ieder mens hoopt een baan te vinden waar de sfeer en arbeidsomstandigheden goed zijn, hebben bijvoorbeeld LHBTIQA+’ers een extra zorg: word ik wel geaccepteerd om wie ik ben? Een ERG kan die zorg wegnemen door bijvoorbeeld zichtbaarheid van (andere) LHBTIQA+ medewerkers, door het bieden van ondersteuning en het bijdragen aan beleidsveranderingen om inclusie te bevorderen.

Paneldiscussie

In de daaropvolgende paneldiscussie onder leiding van Judith Kreukels (NWO-I) wordt onder andere nog gesproken over de rol en verantwoordelijkheden van de ERG als geheel, en van de leden als individu. Ella Bosch: “Het is niet de bedoeling dat alle verantwoordelijkheid voor meer inclusie ligt bij de individuen die deel uitmaken van de groep die een ERG vertegenwoordigt. Die ligt bij iedereen, en in dit geval bij de hele organisatie.” Maar als lid kun je wel naar voren stappen en een belangrijk verschil maken, bijvoorbeeld door zichtbaar jezelf zijn. “Als Universitair Docent vind ik het ook belangrijk om een rolmodel te zijn, voor studenten én medewerkers”, aldus Julien van Kampen. “Om te laten zien dat dat veilig kan.”

Hij is zich er daarbij van bewust dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. “Ik kan me voorstellen dat het voor iemand met een bi-culturele achtergrond minder veilig is, of voelt, om jezelf te zijn.” Hier komt ook Intersectionaliteit kijken: niemand is alleen maar homoseksueel bijvoorbeeld. Je kunt daarnaast vrouw zijn, en/of neurodivergent of dus een bi-culturele achtergrond hebben. Dat heeft ook invloed op je homoseksuele identiteit. “Het is belangrijk om met die samenkomende identiteiten rekening te houden bij het organiseren van ERGs en op overkoepelende thema’s (bijvoorbeeld inclusief leiderschap) samen te werken met andere ERGs”, aldus Kshitij Mor.

Afsluiting en drankjes

De bijeenkomst word afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waar deelnemers de kans kregen om informeel met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. De organisatie bedankt alle deelnemers voor hun waardevolle bijdragen en kijkt uit naar meer ontmoetingen en vooruitgang op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkheid, liefst samen met andere medewerkersnetwerken.

Kijk voor meer informatie over de ERG LHBTIQA+, kijk dan op de NWO-I website. Heb je vragen of wil je graag meehelpen of je aanmelden voor een ERG? Neem contact op met Anneke Bloemen (NWO-D) of Judith Kreukels (NWO-I).

Confidental Infomation