Print deze pagina

Update proces NWO-strategie

In de Inside NWO-I van maart berichtten we voor het laatst over de ontwikkeling van de NWO-strategie 2022-2026. Inmiddels is de eindfase bereikt: eind april zag de raad van bestuur namelijk de eerste concepttekst van de nieuwe strategie. Parallel hieraan gaven de directeuren van de NWO-instituten, de domeinbesturen, regieorganen en stuurgroepen hun feedback op de teksten. Vervolgens is de definitieve tekst, inclusief het concept meerjarenbegroting, medio mei besproken met de raad van bestuur.

Finaliseren en valideren

De maand mei wordt gebruikt om de tekst te finaliseren en een aantal validatiegesprekken te organiseren met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken en Klimaat, de Universiteiten van Nederland en de KNAW. Aan de hand van een presentatie zullen we deze organisaties meenemen in onze conceptplannen, uiteraard met ruimte voor reacties en vragen. Ook gaan we deze maand de definitieve tekst delen met Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) en de bestuurlijke organen binnen NWO.

Vervolg

Naar verwachting zal de raad van bestuur de nieuwe strategie eind mei vaststellen. Deze planning houdt verband met de in juni verwachte presentatie van de nieuwe plannen van minister Dijkgraaf. En daarna? Terwijl we de nieuwe strategie extern verder zullen presenteren, bereiden we ons intern voor op de praktische uitvoering ervan vanaf 2023. Bovendien zullen we met alle NWO en NWO-I-collega’s uitgebreid de tijd nemen om de nieuwe strategie toe te lichten en te bespreken. Meer informatie hierover volgt via deze nieuwsbrief Inside NWO-I en via de intranetten van de instituten.


Nieuwsbrief Inside NWO-I, mei 2022
Op de NWO-I website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation