Print deze pagina

Update strategieproces NWO

Het is 2022, het jaar waarin de nieuwe NWO-strategie zal worden aangeboden aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf. In deze editie een update over het strategieproces van NWO: zo kregen we een hoge respons op de enquête en is de voorbereiding van de verdiepende (thematische) focussessies voor interne en externe stakeholders in volle gang.

Enquête

De interne enquête is door collega’s van NWO-D, bureau NWO-I en de instituutsmedewerkers 520 keer ingevuld, een hele mooie respons. Daarbij werden de open vragen ruimhartig ingevuld.

Verdiepende sessies

Het Strategieteam is momenteel bezig met het voorbereiden van verdiepende (thematische) focussessies, zowel voor interne als externe stakeholders. De focussessies vormen het tweede deel van de ‘ramen open’ fase. In deze sessies zullen we op basis van het concept visiedocument en de interne enquête een aantal thema’s uitdiepen met experts.

Wat gebeurt er verder nog in deze fase?

Natuurlijk willen we ook weten wat onze stakeholders in het algemeen vinden van NWO en ook die resultaten meenemen in de nieuwe strategie. Momenteel staat er een extern reputatieonderzoek open vanuit NWO. De resultaten hiervan gebruiken we ook als input voor de nieuwe strategie.

Wat is het eerstvolgende dat je van het strategieproces kunt verwachten?

Na de genoemde focussessies in januari en februari volgt er eind februari een online sessie voor alle NWO medewerkers met daarin een terugkoppeling van de resultaten van de interne consultaties. Ook wordt dan de mogelijkheid geboden om suggesties en aanvullingen mee te geven die naar jouw mening nog niet voldoende zijn belicht.

Vragen

Heb je vragen, neem dan contact op met Jacqueline Mout van bureau NWO-I.  


Nieuwsbrief Inside NWO-I, februari 2022

Op de NWO-I website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation