Print deze pagina

Update wetenschappelijke integriteit bij NWO-I

Samen werken aan een veilige wetenschappelijke omgeving

In de Inside NWO-I van juni 2021 las je dat de NWO-instituten extra aandacht gaan besteden aan wetenschappelijke integriteit (WI). ‘De wetenschap moet zo eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk mogelijk verlopen’, aldus Peter van der Laan (NSCR). NWO-I maakte voor de institutenorganisatie een aparte klachtenregeling voor (vermeende) schending van de wetenschappelijke integriteit door medewerkers van NWO-I. In dit artikel de laatste stand van zaken over onder meer de nieuw aangestelde vertrouwenspersonen, de online WI-training voor oio’s en de Dilemma Game app van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vertrouwenspersonen WI

NWO-I heeft twee vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit benoemd: dr. Tanja Kulkens, hoofd Chemie en Natuurkunde bij NWO, en prof. dr. Thom Palstra, hoogleraar vaste-stoffenchemie aan de Universiteit Twente. Beiden zijn te bereiken via vertrouwenspersoonWInwo-i@nwo-i.nl. De vertrouwenspersonen kunnen begeleiden bij het indienen van een klacht, maar zijn er vooral voor advies aan werknemers in situaties waarin het onduidelijk is of sprake is van schending van wetenschappelijke integriteit en wat daarmee te doen. De vertrouwenspersonen garanderen volledige anonimiteit, ook voor de route naar hen toe. Vervolgacties vinden alleen plaats als de melder daarvoor toestemming verleent aan de vertrouwenspersoon.

Online oio-training WI

NWO-I wil dat haar onderzoekers in opleiding zich in de dagelijkse praktijk bewust blijven van wetenschappelijke integriteit. Het bespreekbaar maken van integriteit is essentieel omdat het bijdraagt aan een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur, waarin goed wetenschappelijk handelen gewaarborgd is. NWO-I biedt daarom vier online modules aan die ook te combineren zijn met de Dilemma Game app (zie verderop). Deze training is voor alle NWO-I-promovendi en -onderzoekers in het eerste jaar van hun aanstelling. Meer informatie over deze training vind je op de NWO-I website.

Meldpunt WI

NWO-I heeft een eigen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO-I Instituten die van toepassing is op klachten over (vermeende) schendingen van de wetenschappelijke integriteit door een medewerker bij NWO-I. Klachten over een (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit door een medewerker bij NWO-I kun je melden bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit, via meldpuntWI-NWO-I@nwo-i.nl. Kijk voor meer informatie op de NWO-I website.

Cultuur: de Dilemma Game app

Om wetenschappelijke integriteit bespreekbaar te maken is een veilige cultuur waarin je lastige vragen of dilemma’s vrijelijk kunt bespreken essentieel. Aan die cultuur wil NWO-I de komende tijd binnen haar instituten werken, door het organiseren van workshops en het aanbieden van bijvoorbeeld de Dilemma Game app. Immers, integriteit is niet alleen een kwestie van goed of fout. Elke onderzoeker loopt in zijn of haar loopbaan tegen dilemma’s aan. Het bespreekbaar maken van deze en grotere dilemma’s is nodig om goed wetenschappelijk handelen te verkennen en waarborgen. De Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelde de Dilemma Game app die een open en kritische dialoog stimuleert over wetenschappelijke integriteit en professionaliteit in onderzoek. Via de app kun je altijd en overal dilemma’s uit de wetenschap raadplegen, individueel of samen met studiegenoten en collega’s.​​​​​ Kijk hier voor meer informatie over deze gratis app, die door iedereen te gebruiken is.

Workshops WI

ARCNL, DIFFER en NSCR organiseerden onlangs elk een workshop over Wetenschappelijke integriteit, waarin ze het belang van wetenschappelijk integer handelen onderstreepten, mogelijke dilemma’s bespraken en de vertrouwenspersonen WI introduceerden. Lees hier het uitgebreide verslag over deze workshops. 

Meer informatie

Kijk op de NWO-I website voor informatie over hoe NWO-I omgaat met de gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, november 2021

Confidental Infomation