Print deze pagina

Vorming NWO-strategie 2023-2026: de ramen gaan open

De huidige NWO-strategie loopt volgend jaar af. Een organisatiebrede projectgroep werkt aan het vormgeven van de nieuwe NWO-strategie. Dit proces gaat nu de fase in van ‘de ramen open’. Dit houdt in dat de projectgroep zowel binnen als buiten NWO stakeholders bevraagt over belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen. De uitkomsten hiervan neemt de projectgroep mee bij het schrijven van het nieuwe strategisch plan 2023-2026 dat de raad van bestuur in het voorjaar van 2022 wil vaststellen.

Input ophalen uit de organisatie

Jacqueline Mout en Peter Spijker (beleidsadviseurs van de afdeling Strategische Ondersteuning van bureau NWO-I) maken namens NWO-I deel uit van de projectgroep die de strategie gaat vormgeven. Om intern input op te halen is een aanpak in vier stappen ontworpen: 1) medewerkers van NWO-D hebben begin december dezelfde enquête ontvangen; de medewerkers van NWO-I krijgen deze ook in het Engels op de tweede week van januari a.s. 2) op 2 december vond een webinar plaats (zie het NWO-intranet Joost om het terug te kijken) en heeft Marcel Levi, voorzitter NWO, een videoboodschap specifiek voor NWO-I opgenomen, 3) in december en januari zijn er verschillende focussessies, voor verschillende NWO-brede expertteams; en 4) eind januari/begin februari 2022 is een algemene (digitale) bijeenkomst gepland voor degenen die nog onvoldoende hun ideeën kwijt konden. Dit betekent dat elke NWO-I-/NWO-D-medewerker minstens twee momenten heeft om input te leveren.

Buiten NWO

De resultaten geven straks een beeld van belangrijke onderwerpen voor alle NWO-medewerkers en de accenten die de organisatie wil aanbrengen. Onderzoekers die financiering van NWO hebben ontvangen, krijgen een uitnodiging om een enquête voor externe stakeholders in te vullen. Mogelijk dat deze dus ook bij enkele NWO-I-medewerkers in de postbus valt en dat er vermoedelijk wel enige overlap is met de vragenlijst voor medewerkers van NWO-I/NWO-D.

Meer weten?

Jacqueline Mout en Peter Spijker hopen dat zoveel mogelijk NWO-I collega’s de enquête invullen, zodat daarmee de inbreng van NWO-I in de strategievorming maximaal gewaarborgd is. Mout: “Welke accenten leggen we in de nieuwe strategie? Welke onderwerpen moeten we meer of juist minder aandacht geven? Dat willen we graag van de collega’s weten.“

Confidental Infomation