NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL of this page :
https://www.nwo-i.nl/en/inside-nwo-i-2/

Printed on :
October 17th 2019
17:34:19

Samenstelling COR NWO gewijzigd
Nu de juridische fusie van CWI en NIOZ met NWO-I per 1 januari 2018 een feit is, hebben CWI en NIOZ ook een volwaardige zetel in de COR. Daarvoor hadden ze een gastzetel in de COR NWO en mochten ze niet meestemmen. ZonMw, dat volgens de planning in 2019 onderdeel wordt van NWO, heeft nog wel een gastzetel. Er zijn ook wat andere wisselingen in de COR geweest de laatste tijd. Benieuwd welke collega’s er nu in de COR zitten? Op de NWO-I-website staat de meest recente samenstelling van de COR NWO en wie welk organisatieonderdeel vertegenwoordigt.

Iedereen dezelfde Uitvoeringsregelingen (UVR) per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 hebben alle medewerkers van NWO-D en NWO-I dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden. De COR NWO vindt dit een belangrijke stap in de transitie naar één NWO. Van september tot december 2017 heeft een delegatie van de COR NWO (inclusief de vertegenwoordigers van CWI en NIOZ) constructief overleg gevoerd met een delegatie van de werkgevers. Eind december heeft de COR het onderhandelingsresultaat goedgekeurd. In de nieuwe NWO-UVR gaan de meeste collega's er op vooruit. Voor de collega's die er financieel op achteruit gaan, heeft de COR kunnen afspreken dat individuele negatieve financiële gevolgen langzaam worden afgebouwd, over een periode van acht jaar. Op de NWO-I-website staat een samenvatting van de UVR-afspraken en de gehele UVR.

Speerpunten COR NWO 2018
De COR gaat in 2018 aan de slag met de volgende vijf speerpunten:
- Werken aan werkdruk.
- Perspectief voor personeel.
- Oog op privacy.
- Veiligheid voorop.
- Eén NWO: balans tussen eenheid en verscheidenheid.
Op Joost (intranet NWO) en op www.nwo-i.nl/cor staat een nadere uitwerking van de speerpunten.

Meer informatie COR NWO
Kijk op de NWO-I website: www.nwo-i.nl/cor.