NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL of this page :
https://www.nwo-i.nl/en/persoon/anouk-de-hoogh/

Printed on :
October 18th 2017
15:15:09

Personal details

Name dr.ir. A.K. (Anouk) de Hoogh
Position programmacoördinator

Contact details

Department(s) ENW Natuurkunde
Phone (030) 600 13 75
Email a.dehoogh@nwo.nl

Focus area

  • FOM/v-commissie
  • FOM-Projectruimte
  • Subgebied Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP)
  • DutchBiophysics
  • Minervaprijs
  • Lorentz Centre
Anouk de Hoogh