NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL of this page :
https://www.nwo-i.nl/en/persoon/jeroen-van-houwelingen/

Printed on :
October 18th 2017
15:14:08

Personal details

Name dr. J.A.W. (Jeroen) van Houwelingen
Position programmacoördinator

Contact details

Department(s) ENW Natuurkunde
Phone (030) 600 12 44
Email j.vanhouwelingen@nwo.nl

Focus area

  • LIFT-HTSM
  • KIEM-HTSM
  • Valorisatie: beleid en beheer
  • Computational science (incl. NWO/SARA)
  • Valorisatienota
  • Valorisatie Prijs
  • Valorisatie Hoofdstuk Prijs
  • Industrial Partnership Programmes
  • Samenwerking DST
Jeroen van Houwelingen